2013-09-27

2013 m. rugsėjo 27 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Tarybos posėdį pradėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė V. Kulvinskienė, supažindindama posėdžio dalyvius su projekto „Baltieji chalatai“ aktualijomis.
V. Kulvinskienė akcentavo, kad VMI šiais metais vykdo net septynis projektus, todėl dėmesys koncentruojamas ne tik į medicinos ar medicinines paslaugas teikiantį sektorių. Panašaus pobūdžio projektus kitos Europos valstybės įgyvendina jau seniai. „Lietuvoje VMI, vykdydama „Baltųjų chalatų“ projektą, siekia į medicinos sektorių pasižiūrėti detaliau, pirmiausia pradedant nuo mokesčių mokėtojų duomenų analizės, vertinimo ir tik rizikingiausiu atveju atliekant kontrolės veiksmus. Projekto tikslas – paskatinti mokesčių mokėtojus mokėti mokesčius, atkreipti jų dėmesį į galimus netikslumus, neteisingą mokesčių deklaravimą ir suteikti galimybę mokėtojams patiems taisyti klaidas. Odontologijos sektorius sudaro didžiąją patikros dalį“ – susitikimo metu sakė V. Kulvinskienė.
Išskirti projekto „Baltieji chalatai“ metu nustatyti tipiškiausi pažeidimai odontologijos sektoriuje – deklaruojamos pajamos ir sąnaudos labai neženklios arba sąnaudos didelės, bet pajamos neženklios, taip pat „nelogiškas“ darbo užmokestis, kuris visgi turėtų atitikti medikų profesinius įgūdžius ir vykdomą veiklą.
Kontrolės departamento direktorė pabrėžė, kad VMI pasilieka teisę ir pasibaigus projektui stebėti ir vertinti medicinos įmonių veiklos rodiklius: darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų pokyčius. „Noriu pasidžiaugti, kad į patikras buvo sureaguota ir jau matomi teigiami pokyčiai. Paskutiniai duomenys rodo, kad kontroliuojamose įmonėse mokesčiai padidėjo nuo 70 iki 200 proc.“ – teigė V. Kulvinskienė. Akcentuota, kad Rūmų teritoriniuose skyriuose bus organizuojami susitikimai, švietėjiški mokymai su VMI atstovais, teisininkais mokesčių ir mokestinių patikrinimų klausimais.
 
Teisinės kontoros UAB „Gusarovas ir partneriai“ direktorius, mokesčių konsultantas L. Gusarovas nagrinėjo galimybes gydytojams odontologams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.
Tarybos pirmininko pavaduotoja A. Tutkuvienė teigė, kad šis klausimas yra aktualus ir Rūmų taryba, atstovaujanti odontologų bendruomenę bei jų interesus, privalo spręsti šį klausimą. Svarstoma galimybė įgalioti asmenis, atstovausiančius Rūmus valstybinėse institucijose sprendžiant galimybę odontologams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.
 
Posėdžio metu svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau Norma) pataisos. Po aktyvių Tarybos narių pasisakymų bei diskusijos, nutarta įpareigoti Normos peržiūrėjimo darbo grupę pakoreguoti Normą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas, galutinai suderinti diskutuotiną Normos 16.24 punktą su Lietuvos periodontologų draugija ir artimiausiu metu pristatyti galutinį Normos projektą Tarybos nariams.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė A. Tutkuvienė pristatė „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos“ pataisas.
A. Tutkuvienė pažymėjo, kad Rūmai elektroninėje erdvėje turi Licencijų registrą, kuriame atsispindi visi duomenys apie licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą. Ji akcentavo, kad Rūmų nariams ir kontroliuojančioms institucijoms nebūtina turėti „popierinio“ deklaracijos varianto, nes visą reikiamą informaciją galima rasti elektroniniame Licencijų registre.
    
Tarybos posėdžio metu buvo renkamas 2014 m. Tarptautinio kongreso, skirto Rūmų 10 – ties metų veiklai paminėti, pavadinimas. Tarybos nariai balsų dauguma patvirtino būsimo kongreso pavadinimą –„Nuo idėjos iki pasiekimų”. Pristatytos ir Tarptautinio kongreso mokslinės programos gairės, pirmieji užsienio svečiai ir lektoriai, sutikę dalyvauti ir skaityti pranešimus šiame Rūmų organizuojamame renginyje.
 
Posėdžio metu buvo nuspręsta, kad 2014 m. Tarptautinės odontologo dienos minėjimas vyks 2014 m. vasario 8 d. Šiauliuose.
 
Svarstytas klausimas dėl Rūmų internetinio puslapio pertvarkymo ir kainų. Taryba vienbalsiai balsavo, kad būtų pradėtos derybos dėl naujo Rūmų internetinio puslapio sukūrimo su kitu internetinio puslapio administratoriumi.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus analizavo klausimą dėl Viešųjų ryšių komisijos veiklos. Posėdžio metu patvirtinta, kad iš Viešųjų ryšių komisijos pirmininko pareigų pasitraukė P. Kalesinskas. Balsavimu nauja komisijos pirmininke išrinkta E. Guzaitienė.
 
Tarybos narė, Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkė R. Adomaitienė pasidalijo informacija apie visuomenės sveikatos biurų darbuotojų mokymą individualios vaikų burnos higienos klausimais. Akcentuota, kad Rūmai, bendradarbiaudami su LR Sveikatos apsaugos ministerija, organizavo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbančių specialistų bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, teorinius ir paktinius mokymus individualios vaikų burnos higienos, odontologinių ligų profilaktikos, dantų būklės įvertinimo būtinybės, profilaktikos priemonių taikymo, epidemiologinių duomenų rinkimo ir sisteminimo klausimais. Pasidžiaugta, kad tokie mokymai reikalingi, jų metu sulaukiama nemažai praktinių klausimų.
 
Tarybos narys. P. Ralys pristatė klausimą dėl gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų terminologijos norminimo. Bendru tarybos sutarimu patvirtinta laikinoji komisija, kurios pirmininku paskirtas prof. habil. dr. R. Kubilius, nariai: R. Adomaitienė, A. Černikis, G. Janužis, A. Kavaliauskas, S. Paškevičienė, V. Pečiulienė, P. Ralys, J. Ravickas.
 
Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas organizuoti daugiau išvažiuojamųjų posėdžių į Rūmų teritorinius skyrius, kurių metu vyktų  susitikimai su visuomene, valstybinėmis organizacijomis.
     
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. lapkričio 8 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.