2013-11-15

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Tarybos posėdį pradėjo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje Draudimo rizikų valdymo skyriaus vadovaujantysis BTA ir aviacinių rizikų draudimo specialistas Eugenijus Bulavas, supažindindamas posėdžio dalyvius su civilinės atsakomybės privalomojo draudimo už pacientams padarytą žalą mechanizmu bei odontologinės įmonės dokumentais, reikalingais pateikti draudimui dėl įvykusio draudiminio atvejo. „Jeigu turite raštišką arba žodinį skundą, nedelskite ir kreipkitės į draudėją. Kuo ankščiau bus pradėti dėlioti turimos pretenzijos žalos modeliai, tuo didesnė galimybė surasti prevencinių veiksmų, sumažinančių galimos žalos dydį“ – posėdžio metu sakė draudimo specialistas.      
Kiekviena draudimo kompanija turi specifinę dokumentų pateikimo tvarką, tačiau E. Bulavas pažymėjo, kad svarbiausi odontologinės įmonės dokumentai, reikalingi pateikti draudimui dėl įvykusio draudiminio atvejo – laisvos formos raštiškas pranešimas apie pretenziją, gydytojo, kuris teikė paslaugą, paaiškinimas, įstaigos vadovo pranešimas, licencijos kopija, paciento ligos istorijos kopija, siekiant nustatyti, kur ir pas ką jis gydėsi prieš įvykį.
 
Nepriklausomas rinkos ekspertas, UADBB „Rizikos cesija“ vyriausiasis brokeris Rokas Kalendra išskyrė asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės privalomojo ir savanoriškojo draudimo esminius skirtumus: sutarties pagrindai; draudžiami/nedraudžiami įvykiai (privalomajame draudime – pagal privalomojo draudimo taisykles; savanoriškame – šalių susitarimu); pranešimo apie žalą terminai (privalomajame – 12 mėn.; savanoriškame – 12-36 mėn., arba atskirai susitarus ir ilgesniam laikotarpiui); retroaktyvi draudimo apsauga (privalomajame – apsaugos nėra.; savanoriškame – šalių susitarimu (12-36 mėn.)) bei draudiminės sumos ir kainos.
 
Posėdžio metu Taryba, išklausiusi UAB „Gusarovas ir partneriai“ direktoriaus L. Gusarovo rekomendacijas ir atsižvelgusi į tai, kad galiojantys Lietuvos teisės aktai nustato galimybę ūkio subjektams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, sudarė darbo grupę, kuri spręs gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų teisės vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija bei kitomis valstybinėmis institucijomis įgyvendinimo klausimą.
 
Aktyviai svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisų projektas, kurį pristatė darbo grupės pirmininkas R. Milvidas. Po aktyvių Tarybos narių pasisakymų bei diskusijos, nutarta tvirtinti pakoreguotą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas Normos projektą ir teikti jį derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Aptarti Tarptautinės odontologų dienos šventės parengiamųjų darbų organizaciniai klausimai. Šiaulių teritorinio skyriaus vadovė Elvyra Kameneckienė priminė, kad Tarptautinė odontologų diena vyks 2014 m. vasario 8 d. Šiauliuose. Minėjimas bus pradėtas 12 val. šventomis Mišiomis Šiaulių Šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Po šventų Mišių renginys bus tęsiamas „Havana“ konferencijų centre, kuriame bus sveikinama odontologų bendruomenė ir pagerbiami iškiliausi jos nariai.
 
Tarybos pirmininkas, 2014 m. Tarptautinio kongreso Druskininkuose Organizacinio komiteto pirmininkas Alvydas Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su kongreso parengiamaisiais darbais, mokslinės programos gairėmis. Dėl konferencijų centro „Grand SPA Lietuva“ vizualizacijos priemonių techninių kliūčių ir neatitikimo standartams, nutarta 2014 m. kongresą organizuoti „SPA Vilnius SANA“ konferencijų centre.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė A. Tutkuvienė pasidalijo informacija apie 2013 m. spalio 23 d. vykusį susitikimą Ūkio ministerijoje. A. Tutkuvienė akcentavo, kad Ūkio ministerija, įvertinusi odontologų, burnos priežiūros specialistų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų veiklą reguliuojančius teisės aktus, Rūmams pateikė raštą su siūlymais keisti tvarką, pagal kurią šiuo metu minėta veikla yra licencijuojama. Siūlyta, kad Odontologų ir burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos būtų išduodamos vadovaujantis licencijų išdavimo modeliu „D“, taip pat norima atsisakyti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, atsižvelgiant į kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ir į tai, kad minėtos įstaigos privalo drausti savo atsakomybę už pacientams padarytą žalą. Šie klausimai Ūkio ministerijos siūlymu numatomi svarstyti Vyriausybėje.
 
Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas Gintaras Janužis pristatė Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi tvarkos ir mastų (toliau – Tvarka ir mastai) pataisų klausimą. Taryba nutarė papildyti Tvarkos ir mastų 6.4.4. punktą, kuris leistų:
1. gydytojui odontologui rezidentui skaityti pranešimą (trukmė neviršija 0,5 akademinės valandos), jeigu už jo turinį ir kokybę laiduoja rezidentūros vadovas;
2. doktorantui skaityti pranešimą (trukmė neviršija 1 akademinės valandos), jeigu už jo turinį ir kokybę laiduoja doktorantūros vadovas.
 
Taryba, įgyvendindama Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punktą ir įvertinusi Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos taikymo praktinius aspektus (toliau – Tvarka), nutarė Tvarkos 3 punkte gydytojo odontologo terminą papildyti gydytoju odontologu specialistu. Toks papildymas suteikia galimybę gydytojui odontologui specialistui vadovaujantis Tvarka praplėsti savo profesinę kvalifikaciją reglamentuojamomis procedūromis, išskyrus periodontologus, burnos chirurgus, burnos, veido ir žandikaulių chirurgus, kuriems tokią galimybę suteikia jų turima profesinė kvalifikacija.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. gruodžio 20 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.