2015 m. sausio 30 d. Tarybos posėdžio apžvalga

     
Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo padėka Tarybos nariams, Rūmų bendruomenei už 2014 metais nuveiktus darbus ir palinkėjo, kad ir 2015 – ieji metai būtų tokie pat produktyvūs ir efektyvūs sprendžiant iškylančias problemas odontologijos srityje.
    Į Tarybos posėdį pakviestas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius R. Sabaliauskas pristatė pranešimą „Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėje. Visuomenės sveikatos biurai”. Akcentuota, kad pagrindinė biuro veikla yra visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje; visuomenės sveikatos stebėsena; užkrečiamų ligų profilaktika; neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika; visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas; bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį, kad Lietuvoje veikia 39 visuomenės sveikatos biurai, o tose regionuose, kur jų nėra, sudaromos sutartys su kaimyniniuose regionuose esančiais visuomenės sveikatos biurais.
 
     Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė D.Avižiuvienė analizavo visuomenės sveikatos biurų vaidmenį sveikatinimo procese. Pastebėta, kad visuomenės sveikatos biurų asociacijos pagrindinės funkcijos: visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė; vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra; visuomenės sveikatos priežiūros politikos formavimas savivaldybėje; sveikos gyvensenos mokymas, ugdymas, propagavimas, tikslinių programų rengimas, informacijos sklaida. Pristatyti Lietuvos rajonų savivaldybėse veikiančių visuomenės sveikatos biurų nuveikti darbai.
 
    Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė posėdžio dalyvius supažindino su Nacionalinės burnos sveikatos programos rengimu. Akcentuota, kad programa bus sudaryta iš trijų dalių: visuomeninės profilaktikos, kolektyvinės profilaktikos ir individualios profilaktikos. Pasak V. Brukienės, visuomeninė profilaktika – plačiausia dalis, kuri veiks visos šalies lygmeniu. Į šią profilaktikos dalį bus įtrauktos įvairios institucijos: žiniasklaida; Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras; Nacionalinė mokymo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; Nacionalinė sveikatos tarnyba; Valstybinė alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba ir kt. Į Kolektyvinės burnos ligų profilaktikosvykdymą turėtų būti įtraukti burnos priežiūros specialistai, ypač burnos higienistai. Kolektyvinės profilaktikos metu burnos priežiūros specialistai turėtų lankytis švietimo ir ugdymo įstaigose, kituose kolektyvuose ir mokyti, aiškinti apie burnos profilaktikos svarbą, jos metodus. Individualią burnos ligų profilaktiką turėtų įgyvendinti Pirminiai sveikatos priežiūros centrai. Kiekviename jų turėtų atsirasti atitinkamas skaičius etatų burnos higienistams (pagal prisirašiusių vaikų skaičių). Gydytojas odontologas mažiausiai vieną kartą metuose apžiūrėtų vaiką ir surašytų gydymo ir profilaktikos planą. Profilaktikos plano vykdymui vaikas būtų nukreipiamas pas burnos higienistą (tai jau individualios burnos sveikatos profilaktikos programos dalis).
           Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė pabrėžė, kad dar nėra aptarti nacionaliniai burnos ligų paplitimo tyrimai; metodinės medžiagos ruošimas; kontrolės ir vadybos mechanizmas.
 
      Į Tarybos posėdį pakviesta LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji respublikos specialistė odontologijai, VUL Žalgirio klinikos direktorė prof. dr. A. Pūrienė posėdžio dalyvius patikino, kad Sveikatos apsaugos ministerija Nacionalinės burnos sveikatos programos kūrimui davė pritarimą ir lėšos jos kūrimui ir įgyvendinimui tikrai bus.
 
        Tarybos posėdžio metu buvo renkama geriausia 2014 m. klinikinė publikacija žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Suskaičiavus visus balsus, Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus paskelbė, kad geriausia 2014 m. publikacija žurnale išrinktas straipsnis „Atrofuotų bedančių žandikaulių protezų ribos“, kuris buvo publikuojamas „Odontologų rūmų žinių“ žurnalo Nr. 2, p. 22. Šio straipsnio autoriai – Justina Navickaitė ir doc. Alvydas Gleiznys. Šis straipsnis surinko net 119 Rūmų narių balsų.
 
    Aktyviai svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas,kurį pristatė Rūmų Norminių aktų komisijos pirmininkė S. Miežinienė. Po aktyvių diskusijų nutarta dar syki patikslinti projektą pagal išsakytas pastabas ir pristatyti Rūmų Tarybai.
 
     Kongreso organizacinio komiteto pirmininkė R. Kiaunienė pristatė Tarptautinio kongreso „Burnos ligų profilaktika ir reabilitacija“ parengiamuosius darbus. Pasidžiaugta konstruktyviai dirbančiu renginio organizaciniu komitetu. Išrinktas Tarptautinio kongreso sertifikato vaizdas.
 
    Taryba, atsižvelgdama į 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkės doc. dr. A. Tutkuvienės siūlymus, patvirtino Organizacinio komiteto sudėtį ir įpareigojo doc. dr. A. Tutkuvienę artimiausiu metu sukviesti Organizacinio komiteto posėdį, kuriame būtų paskirstytos veiklos sritys Organizacinio komiteto nariams. Taryba nutarė, kad 2016 m. Rūmų narių įgaliotinis susirinkimas ir Tarptautinis kongresas vyks 2016 m. gegužės 27-28 d.
 
   Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Ralys pristatė aktyviųjų (neimplantuojamųjų) medicinos prietaisų ataskaitų ir pagal užsakymą gaminamų medicinos prietaisų registravimo tvarką, akcentuojant, kad duomenis reikia teikti tokia tvarka: nusipirkus minėtą įrangą ar baigus eksplotuoti prietaisą, informaciją per vieną menesį reikia pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 
    Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos veiklos už 2014 m. ataskaitą pristatė Komisijos pirmininkas prof. habil. dr. R. Kubilius. Pasidžiaugta, kad per ataskaitinius metus neįvyko nei vieno Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos posėdžio, nes gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai dirbo kompetetingai ir skundų ar pažeidimų nenustatyta.
 
    Aprobavimo komisijos veiklos už 2014 m. ataskaitą pristatė komisijos pirmininkas J. Ravickas. Komisija patobulino aprobavimo komisijos taisykles, sukūrė klausimyną, kuris palengvino produktų aprobaciją. Taryba pritarė Aprobavimo komisijos ataskaitai.
 
   Rūmų Tarybos pirmininko Alvydas Šeikus pasidžiaugė, kad privalomųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandų konferencija, „4x2 – tai svarbu“, kuria siekiama Rūmų nariams pateikti sukoncentruotas, visiems prieinamas, pačias naujausias praktines situacijas bei problemines aktualijas, sutraukė daug specialistų ir patikino, kad tai bus tęstinis Rūmų renginys.
 
    Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. kovo 27 d. Vilniuje.
 
Posėdžio akimirkos
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.