Balandžio 24 d. LR odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga

 
2015 m. balandžio 24 d. Vilniuje vyko LR odontologų rūmų tarybos posėdis. Posėdyje svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 45:2015 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas. Darbo grupės vadovė R. Kiaunienė pažymėjo, kad darbo grupė aktyviai dirbo ir po šios normos svarstymo praėjusiame Tarybos posėdyje, atlikto pataisas. Tarybos nariams pristatytas galutinis medicinos normos MN 45:2015 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projekto variantas, kuriam buvo vienbalsiai pritarta.
Taip pat posėdyje svarstytas Lietuvos medicinos normos MN 44:2015 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas.  Projektą pristačiusi darbo grupės pirmininkė Rūmų Tarybos narė Santa Miežinienė sakė, kad darbo grupė intensyviai dirba ir rengia šį projektą. Posėdyje buvo pakviesti šios medicinos normos projekto darbo grupės nariai. Tarybos nariams savo pozicijas atvyko pristatyti darbo grupės narys gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas Marijus Leketas, Burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos centro vadovas  doc. dr. Linas Zaleckas, taip pat diskusijoje aktyviai dalyvavo Tarybos nariai, priklausantys darbo grupei – gydytojas odontologas, gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas dr. G. Janužis ir gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas doc. dr. D. Sakavičius. Darbo grupės nariai diskutavo su Tarybos nariais ir atsakė į visus rūpimus klausimus. Posėdžio metu buvo rasta bendra pozicija daugeliu normos punktų. Atlikus pataisas, medicinos normos projektas bus svarstomas kitame Tarybos posėdyje.
 
Tarybos posėdyje pristatytas naujos Lietuvos medicinos normos MN xx:2015 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė parengtam projektui.
 
Kaip ir kasmet, Revizijos komisija atliko Rūmų finansinės veiklos patikrą. Tarybos nariams pateikta Revizijos komisijos patikrinimo pažyma už 2014 m. Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė patikrinimo pažymos išvadas, kuriose pateikiami siūlymai gerinti Rūmų  finansinės veiklos rodiklius.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė Rūmų 2014 m. finansinės veiklos ataskaitą. A. Šeikus taip pat pristatė Rūmų 2015 m. pajamų – išlaidų sąmatos projektą. Taryba pritarė Rūmų 2014 m. finansinės veiklos ataskaitai ir Rūmų 2015 m. pajamų – išlaidų sąmatos projektui bei nutarė juos teikti š.m. gegužės 29 d. vyksiančiam Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.
 
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisija Tarybai teikė siūlymus keisti Rūmų paramos skyrimo tvarką. Siūlymams pritarta ir patvirtinti punktai išdėstomi taip:
 
„1. Rūmų nariui, pateikus argumentuotą prašymą dėl paramos skyrimo nelaimės ar sunkios ligos atveju bei tai patvirtinančius dokumentus (išrašus iš medicininių dokumentų, šeimos sunkią finansinę padėtį įrodančius dokumentus), Rūmai 1 (vienerių) metų laikotarpiui nuo prašymo pateikimo dienos gali:
1.1.      suteikti finansinę paramą. Paramos dydis – iki 500 EUR;
1.2.      leisti nemokamai rinkti profesinės kvalifikacijos tobulinimosi valandas Rūmų organizuojamuose renginiuose.
1.3.      sumažinti privalomą mokėti Rūmų nario mokestį arba visiškai nuo jo atleisti.
2. Mirus Rūmų nariui, jo šeima gali kreiptis dėl vienkartinės finansinės paramos, jei liko našlaičiais nepilnamečiai vaikai ir likęs sutuoktinis arba nepilnamečių vaikų globėjas dokumentais gali pagrįsti savo sunkią finansinę padėtį ar bedarbystę. Paramos dydis – iki 500 EUR;“
Taigi, šiuo nutarimu patvirtintas didesnis Rūmų paramos dydis.
 
Išklausyta Odontologų licencijavimo komisijos 2014 m. veiklos ataskaita. Per praėjusius metus įvyko keturiolika Odontologų licencijavimo komisijos posėdžių, iš kurių trys buvo neeiliniai, skirti universitetų ir kolegijų absolventų licencijų išdavimui. Komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė apžvelgdama komisijos veiklą, pažymėjo, kad vienas komisijos narys posėdžio metu naginėja vidutiniškai 34 bylas, panašus skaičius kaip ir 2012 m. ir 2013 m. Virš 56 proc. nagrinėjamų bylų sudaro licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, t.y., deklaracijų analizė, sveikatos pažymų analizė ir t.t. Iš visų svarstytų licencijavimo bylų, sustabdyta 12,6 proc. licencijų, buvo panaikinta 6,5 proc. licencijų. Statistika panaši į ankstesnių metų. Komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė taip pat atsakė į visus Tarybos nariams kilusius klausimus. Odontologų licencijavimo komisijos 2014 m. veiklos ataskaitai Tarybos nariai vienbalsiai pritarė.
 
Posėdžio metu Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė dar vieną „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarka“ pataisą. 5.1. punktą siūloma išdėstyti taip:
„5.1. Jei deklaracijoje nurodomas nepakankamas tobulinimosi valandų skaičius, nepakankama profesinė praktika pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją, Odontologų licencijavimo komisija priima sprendimą deklaracijos netvirtinti bei įpareigoja pareiškėją papildomai tobulinti profesinę kvalifikaciją, surinkti visas būtinojo tobulinimosi valandas, įrodyti būtiną profesinę praktiką ir skiria ne ilgesnį kaip devyniasdešimt dienų terminą trūkumams pašalinti, jei šis terminas, vadovaujantis 4.1 punkto nuostata, nebuvo skirtas.“ Šioms pataisoms buvo pritarta.
 
Posėdyje svarstyta Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos 2014 m. veiklos ataskaita. Komisijos pirmininkas P. Ralys pažymėjo, kad per 2014 m. įvyko dvylika komisijos posėdžių, vienas iš jų buvo neeilinis. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija panaikino 13 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimą. Sprendimo pagrindas – LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-694 patvirtintų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių 49.1 bei 49.2 punktais (licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją bei gautas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą).
 
Taip pat pristatyta Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos 2014 m. veiklos ataskaita. Komisija kartu su kitomis Odontologų rūmų struktūromis ar išoriniais partneriais, nagrinėjo ar dalyvavo sprendžiant šiuos klausimus:
  • Suformuluojant vieningą, pagrįstą mokslo ir praktikos įrodymais metodą bedančių apatinių žandikaulių likusio kaulo aukščio matavimui, kad Odontologų rūmai galėtų teikti LR SAM ją patvirtinti kompensacijos už dantų protezavimą tvarkoje.
  • Surenkant mokslinius ir klinikinius įrodomus bedančių apatinių žandikaulių protezavimo prognozei numatyti ir tuo remiantis siūlyti keisti likusio apatinio žandikaulio kaulo aukščio limitą kompensacijos už dantų protezavimą dydžiui įvertinti nuo 12 mm iki 15 mm, kad Odontologų rūmai galėtų teikti LR SAM tai patvirtinti kompensacijos už dantų protezavimą tvarkoje.
Anot komisijos pirmininko R. Pletkaus, šios užduotys buvo sėkmingai įgyvendintos. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad  šių metų vasario 15 d. „Baltijos TV“ laidoje „Sveikatos kodas“ paaiškinti kompensuojamojo dantų protezavimo tvarkos praktinio taikymo aspektai.
 
Ateinančiais metais komisija planuoja Odontologų rūmų narių darbą Krašto apsaugos tarnybų struktūrose ir misijose detaliau pristatyti „Odontologų rūmų žiniose“. Taip pat, manoma, bus tikslinga pakartoti darbdavių apklausą dėl odontologinės priežiūros specialistų parengimo ir darbo. Gautus rezultatus ruošiamasi palyginti su ankstesniais metais atliktais tyrimais.
 
Tarybos nariai buvo supažindinti su Rūmų teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) 2014 m. veiklos atsakaitomis, kurioms posėdžio metu joms buvo pritarta.
 
Kitas tarybos posėdis vyks birželio 19 d. Vilniuje.
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.