2015 m. gruodžio 18 d. Tarybos posėdžio apžvalga

       
 
 Paskutinį 2015 – ųjų metų Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Rūmų bendruomenei, Tarybos nariams, linkėdamas visiems gerų ir ramių 2016 – ųjų metų.
       Tarybos narys, Komisijos pirmininkas dr. G. Janužis pristatė Neformaliojo švietimo komisijos veiklos už 2014 ataskaitą. Dr. G. Janužis pakomentavo komisijos narių aktyvumą. Dėl nedalyvavimo Komisijos darbe, Taryba, atsižvelgusi į 2015 m. gruodžio 14 d. Neformaliojo švietimo komisijos pirmininko prašymą pakeisti Komisijos sudėtį, nutarė jį tenkinti ir iš Komisijos sudėties išbraukti Komisijos narį gydytoją periodontologą Algirdą Puišį ir gydytoją ortodontę Laurą Linkevičienę. Į Komisiją buvo įtraukti - gydytoja vaikų odontologė Vilma Brukienė ir gydytojas odontologas ortopedas Jonas Junevičius.
        Pristatydamas Neformaliojo švietimo komisijos veiklos ataskaitą, dr. G. Janužis akcentavo, kad per 2014 metus komisija įvertino 259 renginius, netenkinti prašymai buvo 96. Dr. G. Janužis pabrėžė, kad pagrindinės renginių neregistravimo priežastys yra: skurdus lektorių CV (neatitinka forma); lektoriaus neatitikimas reikalavimams; nepagrįstas tobulinimosi valandų skaičius gydytojams odontologams ir specialistams bei burnos priežiūros specialistams; neišsamios tezės; organizatorių aplaidumas. Pasidžiaugta, kad per 2014 metus renginiuose iš viso dalyvavo 12167 gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Reglamentuojamos procedūros: 2014 m. pateikta vertinimui 12 paraiškų; 2014 m. įvertintos ir patvirtintos 3 paraiškos; 2015 m. įvertintos ir patvirtintos 9 paraiškos (9 paraiškos pateiktos 2014 m. gruodžio mėn.).
          Dr. G. Janužis Tarybos nariams priminė, kad per 2014 metus įdiegta ir sėkmingai naudojama elektroninė renginių registracijos ir dalyvių apskaitos sistema, kuri pagreitina ir palengvina renginių vertinimo darbą. Taryba, išklausiusi Neformaliojo švietimo komisijos 2014 m. veiklos ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininko G. Janužio nutarė ją patvirtinti.
 
           Taryba vienbalsiai pritarė, kad jei Rūmų komisijų veikla yra tęstinė, jos savo ataskaitas gali pateikti ir už 2014 – 2015 metų laikotarpį.
 
      Tarybos narys, Komisijos pirmininkas S. Kriaučiūnas pristatė Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos veiklos už 2014-2015 m. ataskaitą. S. Kriaučiūnas posėdžio dalyviams priminė, kad siekiant visuomenės informavimo priemonėse sumažinti neteisingos, klaidinančios odontologijos reklamos skaičių, buvo organizuotas reklamos atstovų susitikimas. Renginio metu buvo nutarta, kad kilus įtarimui, jog odontologas ar odontologijos priežiūros (pagalbos) įstaiga galimai pažeidė reklamą reglamentuojančius teisės aktus, perduoti medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimui. Dėl odontologinės priežiūros įstaigų galimai neetiškos reklamos įvertinimo kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Dėl gydytojų odontologų etikos pažeidimų, medžiagą perduoti Rūmų Etikos ir procedūrų komisijai. Taryba, išklausiusi Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijosveiklos ataskaitą už 2014-2015 metus, pateiktą komisijos pirmininko S. Kriaučiūno nutarė ją patvirtinti.
 
       Tarybos narė, komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė pristatė Profilaktikos programų koordinavimo komisijos veiklos už 2014 – 2015 m. ataskaitą. Per 2014 metus buvo aplankyta 31 ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 620 ugdytinių; 14 bendrojo lavinimo mokyklų, 370 moksleivių; 2 senelių namai, 200 senelių. Iš viso išdalinta dantų pastų – 744 vnt; burnos skaliklių suaugusiems – 250; burnos skaliklio vaikams  – 460; dantų šepetėlių – 1190; corega – 200.
      Doc. dr. V. Brukienė akcentavo, kad 2015 metais Burnos sveikatos dieną dėmesys buvo skirtas ne tik mažiesiems pacientams, bet ir senoliams. Dar syki primintas Formos 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 projektas. Per ataskaitinį laikotarpį Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisija parengė rekomendacijas gydytojams odontologams dėl fluoridų kiekio dantų pastoje, dėl burnos skalavimo skysčio „BF“ vartojimo burnos higienos priemone (visų komisijos narių buvo priimta vieninga nuomonė, kad ši priemonė negali būti rekomenduojama kaip burnos higienos priemonė). 2014 – 2015 metais Profilaktikos programų koordinavimo komisija su VU dėstytojais išleido knygelę vaikų tėveliams „Odontologai rekomenduoja: apie vaikų dantis“. Komisija aktyviai dalyvauja ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbe. Taryba, išklausiusi Profilaktikos programų koordinavimo komisijos veiklos ataskaitą už   2014-2015 metus, pateiktą komisijos pirmininkės V. Brukienės, nutarė ją patvirtinti.
 
         Tarybos narė, Komisijos pirmininkė V. Raslanienė pristatė Viešųjų ryšių komisijos veiklos už 2014 m. X-XII mėn. ataskaitą. Pasidžiaugta, kad komisija organizavo Rūmų kalendorių ir kitos atributikos gamybą. Komisijos pirmininkė V. Raslanienė su pranešimu apie pacientų pareiškimus, skundus ir jų analizę dalyvavo visų Rūmų teritorinių skyrių renginiuose. Komisija, siekdama paskatinti Rūmų narius prisidėti prie gamtos tausojimo ir lėšų taupymo, įgyvendino galimybę Rūmų nariams, kurių namus (šeimą) pasiekia daugiau nei vienas žurnalo „Odontologų rūmų žinios“ egzempliorius, atsisakyti perteklinės kopijos Rūmų internetinėje svetainėje. Primename, kad anksčiausiai „Odontologų rūmų žinios“ pasiekia Rūmų svetainės lankytojus. Joje dar prieš išplatindami popierinį žurnalą, pristatome elektroninę versiją.
        Viešųjų ryšių komisija organizavo susitikimą su Rūmų bendruome, kurio metu susitikimo dalyviai pateikė pasiūlymų, pastebėjimų, pastabų Rūmų veiklai gerinti. Taryba, išklausiusi Viešųjų ryšių komisijos veiklos ataskaitą už 2014 m. X-XII mėn. laikotarpį, nutarė  ataskaitą patvirtinti.
 
          Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Taryba slaptu balsavimu išrinko laureatus. Šv. Apolonijos statulėle bus apdovanota gydytoja odontologė Olga Čerkauskienė; Burnos higienisto nominacija skirta burnos higienistei Daivai Mačiulienei; Dantų techniko nominacijos statulėlė bus įteikta dantų technikei Laimutei Šulinskienei; Gydytojo odontologo padėjėjo nominacijos statulėle bus apdovanota gydytojo odontologo padėjėja Nijolė Valutytė. Taip pat išrinkti nusipelnę savo srities specialistai - gydytojas endodontologas Kastytis Antanas Bušauskas, gydytoja odontologė ortopedė Nijolė Deveikienė, gydytoja odontologė Živilė Gaižauskienė, gydytojas odontologas Rytis Vilmantas Kaubrys, dantų technikas Darius Kelmis, gydytoja odontologė Regina Pakštienė, gydytoja endodontologė Rita Vėberienė – kuriems bus įteikti Rūmų padėkos raštai. Laureatai ir apdovanotieji bus pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime, kuris vyks 2016 m. vasario 6 d. Klaipėdoje.
 
Taryba, atsižvelgusi į tai, kad Bendruosiuose reikalavimuose medicinos normoms rengti, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634, yra apibrėžta, jog medicinos normos turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamosar pakeičiamos, nutarė peržiūrėti šiuo metu galiojančią Lietuvos medicinos normą MN 46:2005 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir ją atnaujinti. Taryba patvirtino šios Medicinos normos atnaujinimo darbo grupės sudėtį. Darbo grupės pirmininku išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotojas Petras Ralys.
 
Taryba, susipažinusi su Neformaliojo švietimo komisijos sekretoriaus P. Šeikaus pateiktais atnaujintais Rūmų nario pažymėjimo pavyzdžiais nutarė patvirtinti naują Rūmų nario pažymėjimo formą, kuri bus išduodama nuo 2016 m. sausio 1 d. naujiems nariams ir naudojama iki bus sukurta elektroninė Rūmų nario kortelė. Taryba nutarė, jog seno pavyzdžio Rūmų nario pažymėjimai, išduoti iki 2016 m. sausio 1 d., lieka galioti.
 
        Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2016 m. sausio 22 d. Vilniuje.
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.