2017 m. sausio 20 d. Tarybos posėdžio apžvalga

Pirmąjį 2017 metų Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo linkėdamas Tarybai ir odontologų bendruomenei konstruktyvių darbų bei teisingai priimtų sprendimų.
Komisijos pirmininkas P. Ralys pristatė Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos veiklos už 2016 metus ataskaitą. Akcentuota, kad Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija išdavė 85 licencijas ir panaikino 23 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimą. Sprendimo pagrindas -  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-694 patvirtintų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių 49.1 bei 49.2 punktais (licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją bei gautas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą).
       Taryba, išklausiusi Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitą, nutarė ją patvirtinti.
 
        Tarybos pirmininko pavaduotojos doc. dr. V. Brukienė ir R. Adomaitienė pristatė Rūmų komisijų ir Rūmų teritorinių skyrių veiklą gruodžio mėnesio laikotarpiu.  Doc. dr. V. Brukienė akcentavo, kad nesulaukia Profesinės kompetencijos vertinimo ir Profesinės praktikos apibendrinimo komisijų veiklos ataskaitų, todėl galima daryti prielaidą, kad šios komisijos veiklos 5 metus nevykdo. Pasak Rūmų Tarybos pirmininko, reikia suorganizuoti susitikimą su šių komisijų atstovais, peržiūrėti komisijų nuostatus ir praplėsti ar susiaurinti komisijų kompetencijas.
 
      R. Adomaitienė posėdžio dalyvius supažindino su Rūmų teritorinių skyrių veikla. Akcentuota, kad Rūmų teritoriniai skyriai jau ruošiasi 2017 m. kovo 20 d. vyksiančiai Pasaulinei burnos sveikatos dienai.
 
       Taryba, vadovaudamasi 2016 m.rugsėjo 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 16/TN-71 „Dėl informacijos apie Rūmų komisijų veiklą pateikimo“ ir nė karto negavusi informacijos apie nuveiktus Profesinės praktikos apibendrinimo ir Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijų darbus, planuojamą atlikti jų veiklą, nutarė įpareigoti Tarybos pirmininką A. Šeikų suorganizuoti susitikimą Rūmuose su šių komisijų nariais, aptariant jų tolimesnę veiklą.
 
       Svarstytas klausimas dėl geriausios 2016 m. klinikinės publikacijos žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Rūmų Viešųjų ryšių komisijos sprendimu dėl klinikinių publikacijų. Remiantis 2006 m. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-03 Rūmų Viešųjų ryšių komisija privalo apibendrinti rezultatus, įvertinti klinikinius straipsnius ir pateikti juos tarybai  geriausios  klinikinės publikacijos  rinkimui. VR komisijos pirmininkei gavus Rūmų nario klausimą dėl paskelbto sąrašo atitikimo vertinimo kriterijams (ar visi sąrašo straipsniai priskirtini klinikinėms publikacijoms), įvykdyta  komisijos narių apklausa  ir  nutarta siūlyti Rūmų tarybai  peržiūrėti 2006 m. Tarybos nutarimą Nr. 06/TN-03 bei  apibrėžti aiškius kriterijus, kokie straipsniai gali būti nominuoti rinkimams.
 
Tarybos posėdžio metu buvo renkama geriausia 2016 m. klinikinė publikacija žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Suskaičiavus visus balsus, Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus paskelbė, kad geriausia 2016 m. publikacija žurnale išrinktas straipsnis „Atviras sąkandis vaikui: ką daryti?" kuris buvo publikuojamas „Odontologų rūmų žinių“ žurnalo Nr.3, p. 18. Šio straipsnio autorės doc. dr. Laura Linkevičienė ir Dovilė Bradulskaitė. Šis straipsnis surinko 73 Rūmų narių balsus. Rūmų Tarybos pirmininkas pasidžiaugė, kad Rūmų nariai interneto svetainėje aktyviai rinko geriausią publikaciją ir, kad odontologų bendruomenės ir Tarybos nuomonės sutapo.
 
        Darbo grupės pirmininkas P. Ralys pristatė Lietuvos medicinos normos MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą. Posėdžio dalyvius supažindino su komisijos išsakytomis pastabomis. Taryba įpareigojo Lietuvos medicinos normos MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė projekto rengimo darbo grupę pakoreguoti Normos projektą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas ir pristatyti jį Tarybai artimiausiame posėdyje.
 
         Rūmų Tarybos pirmininkas nagrinėjo klausimą dėl Lietuvos medicinos normos MN 44:2017 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" projekto.
 
          Taryba, atsižvelgusi į tai, jog Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ atnaujinimo darbo grupė (darbo grupės pirmininkė S. Miežinienė), patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos nutarimu Nr. 14/TN-36, vis neparengia galutinio Normos projekto įpareigojo darbo grupę susitikti š.m. vasario 7 d. 11:00 val. Rūmuose ir priimti reikiamus sprendimus galutiniam Normos projekto parengimui. Galutinį šios Normos projektą Taryba įpareigojo pristatyti Tarybos nariams artimiausiame posėdyje.
 
       Komisijos pirmininkas dr. G. Janužis posėdžio dalyviams pristatė Neformaliojo švietimo komisijos veiklos ataskaitą už 2016 metus.  Dr. G. Janužis akcentavo, kad per 2016 metus komisija įvertino 273 renginius. 40 daugkartinių tobulinimosi renginių. 57 renginiai buvo atmesti dėl netinkamo įforminimo, 51 renginys atmestas po komisijos vertinimo, 6 renginiai atmesti dėl neatitikimo reikalavimams. 13 renginių neregistruoti. G. Janužis akcentavo, kad neregistravimo priežastys: skurdus lektorių CV (neatitinka forma); Lektoriaus neatitikimas reikalavimams; nepagrįstas tobulinimosi valandų skaičius gydytojams odontologams ir specialistams, burnos priežiūros specialistams; Neišsamios tezės; klaidinantys ir neaiškūs pavadinimai; pildymo klaidos (dokumentų trūkumas, klaidingai nurodomi duomenys). 2016 metais iš viso renginiuose dalyvavo 14693 žmonės. Taryba išklausiusi Neformaliojo švietimo komisijos veiklos ataskaitą už 2016 m. nutarė ją patvirtinti.
 
       Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. V. Brukienė pristatė Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus. Pabrėžė, kad Registracija į kongresą jau prasidėjo, renginys susilaukia didelio dalyvių susidomėjimo
 
       Rūmų tarybos pirmininkas pristatė 2017 m. sausio 11 d. gautą Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto raštą Nr. S25-9 dėl ketinamos vykdyti odontologinės priežiūros studijų programos poreikio pagrindimo.
 
       Šiaulių valstybinė kolegija ketina atnaujinti Odontologinės priežiūros studijų programos vykdymą. Rengiant programą įvertintas Šiaulių regiono odontologinės priežiūros specialistų poreikis. Taryba, susipažinusi su 2017 m. sausio 11 d. Šiaulių valstybinės kolegijos raštu Nr. S25-9 „Dėl ketinamos vykdyti odontologinės priežiūros studijų programos poreikio pagrindimo“ ir išanalizavusi pateiktą Odontologinės priežiūros studijų programos poreikio ataskaitą, nutarė, jog minėtos studijų programos rengimas Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra tikslingas, ir pritaria, jog šios programos vykdymas būtų atnaujintas.
 
      Posėdžio metu buvo svarstomas klausimas dėl dalyvių, vyksiančių į 2017 m. FDI kasmetinį pasaulinį odontologų kongresą, kuris šiais metais vyks  Madride. Rūmų Tarybos pirmininkas akcentavo, kad į FDI kongresą turėtų vykti Rūmų atstovai ir po vieną VU ar LSMU atstovą.
 
      Rūmų Tarybos pirmininkas posėdžio dalyviams pristatė sausio mėnesį vykusių susitikimų apžvalgą:
· 2017 m. sausio 6 d. susitikimas Vilniaus miesto savivaldybėje su Vilniaus miesto savivaldybės vicemeru, kuruojančiu sveikatos klausimus, Gintautu Palucku.
· 2017 m. sausio 10 d. susitikimas Rūmuose su Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriumi Jonu Bartlingu.
· 2017 m. sausio 12 d. susitikimas Rūmuose su LRV Ministro Pirmininko patarėju, atsakingu už sveikatą, Pauliumi Gradecku.
· 2017 m. sausio 12 d. susitikimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje su viceministre, atsakinga už sveikatą, Gintare Šakalyte.
 
Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2017 m. kovo 24 d.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.