2017 m. gegužės 25 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
         Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Tarybos nario, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko A. Černikio atsistatydinimo iš Tarybos bei Rūmų komisijų, kuriose jis dirbo, pareiškimu.
 
 Vadovaujantis LR odontologų rūmų statuto 36 straipsnio III dalimi, kurioje rašoma kad „3. Rūmų tarybos narys, blogai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs profesinės etikos kodekso reikalavimus, nepasibaigus Rūmų tarybos kadencijai, gali būti atšauktas iš pareigų dviejų trečdalių visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo ar konferencijos balsų dauguma arba jo įgaliojimai gali būti sustabdyti iki visuotinio Rūmų narių susirinkimo ar konferencijos Rūmų tarybos sprendimu, už šį sprendimą balsavus 2/3 Rūmų tarybos narių. Rūmų tarybos narys atsistatydina, jeigu dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali atlikti užduočių, susijusių su jo pareigomis“.
           Taryba, susipažinusi su Tarybos nario A. Černikio prašymu, gautu 2017 m. gegužės 18 d., ir įvertinusi technines galimybes surengti Tarybos nario atsistatydinimo organizavimo procedūrą visuotiniame Odontologų rūmų narių susirinkime, vyksiančiame š.m. gegužės 27 d. SPA Vilnius Druskininkai Konferencijų centre Druskininkuose, nutarė sustabdyti Tarybos nario A. Černikio įgaliojimus iki kito visuotinio Odontologų rūmų narių susirinkimo ar odontologų Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos). Taryba taip pat nutarė šaukti Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) 2018 m. gegužės 25-26 d. Nutarta nustatyti Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) atstovavimo kvotą santykiu 1:40. Teritorinių skyrių vadovai įpareigoti išrinktų įgaliotinių sąrašus Rūmams pateikti iki 2018 m. balandžio 1 d. 2018 m. Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininku nutarta paskirti dr. Gintarą Janužį.
      Taip pat Taryba, atsižvelgusi į Tarybos nario, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko A. Černikio atsisakymą dirbti Etikos ir procedūrų komisijoje, nutarė pakeisti 2016 m. liepos 1 d. Tarybos nutarimo Nr. 16/TN-51 „Dėl Rūmų komisijų sudėčių tvirtinimo“ 1 punkto papunktį (Etikos ir procedūrų komisijos sudėtis), išbraukiant A. Černikį iš Komisijos sudėties ir pirmininko pareigų, ir papildant Komisiją nauju nariu -  Juliumi Vyšniausku. Taryba patvirtino šios Komisijos pirmininku Julių Vyšniauską.
           Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Gydytojo odontologo paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo projektu, kurį pateikė Sveikatos apsaugos ministerija.Taryba, įvertinusi projektą ir atsiželgusi į Valstybinės ligonių kasos pateiktas pastabas, nutarė nepritarti Sveikatos apsaugos ministerijos siūlomam Gydytojo odontologo paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo projektui.
           Posėdžio metu Tarybos pirmininkas A. Šeikus informavo, kad 2017 m. gegužės 16 d. buvo gautas LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos raštas, kur prašoma patikslinti LR odontlogų rūmų deleguotų specialistų konsultantų sąrašą. Taryba nutarė kreiptis į LR Sveikatos apsaugos ministeriją, kad ji atsiųstų netenkinančių SAM konsultantų sąrašą, nurodant konkrečius motyvus, kodėl deleguoti asmenys netinkamai atlieka savo pareigas.
     Posėdyje  doc. dr. D. Sakavičiusdėl didelio darbų užimtumo paprašė patvirtinti jo pasitraukimą iš Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos veiklos, vietoj jo į komisiją įtraukiant doc. dr. Juliją Narbutaitę. Tryba pritarė doc. dr. D. Sakavičiaus pasitraukimui iš Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos veiklos, vietoj jo į komisiją įtraukiant doc. dr. Juliją Narbutaitę.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.