2017 m. rugsėjo 29 d. Tarybos posėdžio Panevėžyje apžvalga

 
Susitikimas su visuomene ir valstybinių institucijų atstovais
 
            Pirmąjį 2017 – ųjų metų išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Panevėžyje LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo padėka gausiai susirinkusiai Rūmų Panevežio teritorinio skyriaus bendruomenei, valstybinių institucijų atstovams.
      
 
       Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Panevėžio regione. Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) Administravimo skyriaus vedėja A. Levickienė Odontologų rūmų nariams, Panevėžio ir Utenos gydymo įstaigų odontologams, politikams ir kt. pristatė dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) aktualijas. Pagrindinė išsakyta problema – labai ilgos dantų protezavimo eilės Panevėžio mieste. Panevėžio TLK direktoriaus įsakymu sudarius darbo grupę, 2017 m. pradžioje buvo atlikta Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo, eilės analizė, nustatytos jos susidarymo priežastys, numatyti galimi sprendimai eilei mažinti. Jie pateikti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybei. Į darbo grupę įtraukti Panevėžio miesto poliklinikos Odontologijos skyriaus, UAB „Panevėžio odontologai“ ir Panevėžio TLK atstovai.   
          A.  Levickienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad Panevėžio TLK 2005 m. iš Panevėžio miesto savivaldybės perėmė išskirtinai ilgą, palyginus su kitomis savivaldybėmis, dantų protezavimo eilę. Joje buvo 2 402 asmenys. Ši eilė vis ilgėjo ir 2016 m. pabaigoje Panevėžio mieste laukiančiųjų PSDF biudžeto lėšomis apmokamo dantų protezavimo buvo 10 546 asmenys. Situacija, pasak Administravimo skyriaus vedėjos, susidarė tokia, kad, jei eilė judės taip, kaip iki šiol, šiuo metu į Panevėžio miesto savivaldybės dantų protezavimo sąrašą įrašyti asmenys dantų protezavimo paslaugos lauks apie 12,5 metų. 
           Odontologų rūmų tarybos pirmininkas A. Šeikus tvirtino pastebintis, kad vis daugiau gyventojų dantis protezuoja savo lėšomis, nesulaukę eilės. Jis siūlė apsvarstyti greitesnio kompensacijų grąžinimo tokiems asmenims idėją, bet Panevėžio TLK atstovai paaiškino, jog tokiu atveju negalintieji savo lėšomis protezuoti dantų iš viso eilės nesulauktų, o kiti ją gautų be eilės.  
 
 
       Odontologų rūmų tarybos narė, Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pavaduotoja odontologijai S. Miežinienė išsakė siūlymą įrašyti į dantų protezavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką reikalavimą, kad dantis už didžiausią galimą pinigų sumą būtų galima vaikams protezuoti tik tada, jei sugydyti visi kiti ėduonies pažeisti dantys. 
      Odontologų rūmų tarybos pirmininkas pažymėjo, kad iš visų regionų per posėdžius surinktą ir apibendrintą aktualią informaciją kitų metų vasario mėnesį planuojama pristatyti Seime. Posėdyje dalyvavęs Seimo narys Povilas Urbšys stebėjosi išgirdęs, kad Panevėžio miesto savivaldybė kartą dantims protezuoti lėšų yra skyrusi taip, kad jų nebuvo galima spėti iki metų galo panaudoti, ir paprašė Panevėžio TLK siūlyti, kaip reikėtų keisti teisės aktus, kad jie padėtų spręsti įsisenėjusią ilgos dantų protezavimo eilės Panevėžyje problemą. 
 
      
   
    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė V. Juškienė analizavo Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančių įstaigų kontrolės rezultatus 2013-2016 m. Panevėžio apskrityje. Pagal HN 66:2013 9 punkto reikalavimus, “Darbuotojai, tvarkantys medicinines atliekas, turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo programą teisės akto [3.3] nustatyta tvarka. “Pažymėjimai išduodami neterminuotam laikotarpiui. V. Juškienė pabrėžė, kad medicininių atliekų tvarkymas, t.y medicininių atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje, o ne tik surinkimas, pakavimas, ženklinimas, pradinis apdorojimas ir laikinas laikymas. Taigi visi įstaigos darbuotojai, kurie susiduria su medicininių atliekų rūšiavimu turi būti išklausę higienos įgūdžių mokymo kursus.
            Tarp pažeidimų V. Juškienė paminėjo patalpas, Vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi. Šiai pažeidimų grupei priskiriami pažeidimai: rankų higienai skirtų priemonių trūkumas; neturi maišų nešvarių skalbinių rinkimui (Nešvarius skalbinius reikia rinkti (dėti) į neplyštančius ir neperšlampamus maišus; Surinkti ir supakuoti nešvarūs skalbiniai turi būti laikomi, gabenami nešvariems skalbiniams laikyti, gabenti skirtose talpyklose (konteineriuose, bakuose ir pan.), vežimėliuose.). Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra. Šiai pažeidimų grupei priskiriami pažeidimai: Aplinkos daiktų paviršiai vizualiai nėra švarūs; Atsilupę sienų dažai, Paviršiai nėra  lengvai valomi / dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms. Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų. Šiai pažeidimų grupei priskiriami pažeidimai: nėra įrengtų praustuvių, atskirų medicinos prietaisų valymui ir dezinfekcijai; Nėra sieninių dozatorių. “Medicinos prietaisai privalo būti instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi pagal teisės akto [Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“]  reikalavimus“; “Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą”.Jei medicinos priemonės gamintojas nenumato sterilizatorių techninės būklės tikrinimo, jų techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis, tačiau ne rečiau nei kas dveji metai. (30 punkto nuostatos).
     Esminiais pažeidimais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė įvardijo:
1) Vizualiai nešvarius sterilizuotus instrumentus, padengtus nenustatytos kilmės nuogulomis;
2) Medicinos prietaisams valyti (plauti) nėra naudojami vienkartiniai arba daugkartiniai šepetėliai arba vienkartinės neaustinės medžiagos, arba nedažyto audinio servetėlės.
          Periodinės kontrolės metu nustatyti šie pažeidimai:
1)      Trūksta tam tikrų infekcijų kontrolės procedūrų vadovo dalių.;
2)    Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo dalis – higienos planas nėra parengtas, tikslinamas, papildomos, atsižvelgiant į įstaigoje turimas (naudojamas) valymo, dezinfekcijos, priemones. Dažnai pakeitus patalpų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai naudojamas priemones, jos nėra įtraukiamos į įstaigos higienos planus;
3)      Medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų;
4)      Naudajamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų;
5)      Dezinfekcijos valomieji tirpalai nėra gaminami pagal dezinfekcijos valomosios priemonės gamintojo naudojimo instrukcijas;
6)      Atliktas patalpų valymas ir dezinfekcija nėra registruojami įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente;
7)      Kiekvienas sterilizuojamas paketas nėra pažymimas krovinio (įkrovos) numeriu, sterilizacijos data, galiojimo data.
             Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistės V. Juškienės, Odontologinėse įstaigose pažeidimai nustatomi kasmet: 2013-2015 metais periodinės kontrolės metu  nustatomų pažeidimų skaičius mažėjo, 2016 m. –  1 proc. padidėjo. Nustatomi pažeidimai dažniausiai susiję su procedūrų aprašymais, patalpų priežiūra, medicinos prietaisų apdorojimu. Odontologinės priežiūros paslaugos turi būti ne tik kokybiškos, bet ir saugios paciento sveikatai.
 
 
           Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė V. Stalnionienė pristatė Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančių įstaigų kontrolės rezultatus Utenos apskrityje. Akcentuota, kad 2015, 2016, 2017 metais  Utenos apskrityje atlikta 114 periodinės kontrolės patikrinimų įstaigose, kurios teikia odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. 24 proc. patikrinimų nustatyti higienos normų pažeidimai. Daugiausia pažeidžiama (77 proc.) HN: 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“.
         Lektorė R. Urbonavičienė pristatė pranešimą „Neįgaliųjų transportavimo dėl odontologinių paslaugų teikimo organizavimas Panevėžio miesto gyventojams“. Akcentuota, kad paslaugą teikia Panevėžio socialinių paslaugų centras. Ši paslauga teikiama asmenims, kurie dėl negalios, sunkios ligos, sužalojimo ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl kitų ypatingų priežasčių negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu.
Paslauga skiriama:
•      Vykti į gydymo, reabilitacijos, ortopedijos ir kitas su medicinine pagalba susijusias įstaigas;
•      Buitinei pagalbai organizuoti;
•      Techninės pagalbos priemonių aprūpinimo atvejams organizuoti;
•      Neįgaliesiems moksleiviams nuvežti į mokymo įstaigas ir iš jų atgalios;
•      Kitiems, krizinių ir kitų būtinų situacijų atvejams atiradus.
R. Urbonavičienė akcentavo, kaip paslaugą reikėtų užsakyti:
1)      Dėl daugkartinių paslaugų kreipiamasi į Panevėžio socialinių paslaugų centrą pateikiant tam reikalingus dokumentus;
2)      Dėl vienkartinių paslaugų kreipiamasi telefonu ir atskiro prašymo pildyti nereikia.
3)      Kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias važiavimo mieste maršrutiniais autobusais bilietų kainas (be nuolaidų). Šiuo metu – 0,52 Eur.Tarpmiestiniai maršrutai: kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias Panevėžio autobusų parko priemiestinių autobusų bilietų (be nuolaidos) kainas.
 
          Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė I. Čaikinienė posėdžio dalyviams pristatė Panevėžio miesto mokinių profilaktinio sveikatos patikrinimo  2015-2016 m. duomenų analizę. Duomenys apie mokinių sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Vaiko sveikatos pažymėjimas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo”. Nuo 2016 m. mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai Vaiko sveikatos pažymėjimų duomenis veda į Higienos instituto sukurtą vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS), siekiant sistemingo vaikų sveikatos būklės stebėjimo ir kryptingo sveikatos politikos bei vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetų formavimo.
        2016 m. Panevėžio mieste  bendrojo ugdymo įstaigose mokėsi 11212 mokinių. Iš jų profilaktiškai sveikatą pasitikrino 10999 (98 proc.) mokiniai. 2016 m. iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokinių, visiškai sveiki mokiniai sudarė 19 proc. Didžiausia visiškai sveikų mokinių dalis buvo 1–4 klasių grupėje – 21 proc.
        Vaikų, pateikusių pažymą su pilnai užpildytą Nr.027-1/a dalimi, 2016 metais buvo 89 proc. 2016 metais vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų buvo - 1550 (18 proc.). Daugiausia vaikų turinčių sveikus dantis (t.y. neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų) yra 5 – 8 klasėse (daugiau nei 20 proc.), mažiausiai – 2 ir 11 klasėse. Pieninių dantų, kaip ir su jais susijusių pažeidimų, daugiausia turi pradinių klasių mokiniai, vėliau pieninius keičia nuolatiniai dantys. Pažeistų ėduonies pieninių dantų daugiausia turi 1–ų klasių mokiniai (1769), daugiausia plombuotų pieninių dantų taip pat turi 1-ų klasių mokiniai (1835). Vyresnėse klasėse, kai pieninius dantis pakeičia nuolatiniai, atitinkamai daugėja jų ligų. Daugiausia plombuotų nuolatinių dantų turi 9 – 11 klasių mokiniai (skaičius viršija 8000), pažeistų ėduonies nuolatinių dantų daugiausia turi 9 – 11 klasių mokiniai (skaičius viršija 2000).
           Iš profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą mokinių – 54 proc. vaikų neturi sąkandžio patologijos. Daugiausiai vaikų, neturinčių sąkandžio patologijos yra 1 klasėse (virš 800). Iš profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą mokinių – 22 proc . vaikų, turi žandikaulių patologiją. Daugiausia mokinių, kuriems yra diagnozuojamos žandikaulio patologijos yra tarp 4–8 klasių. Labiau paplitusios yra pavienių dantų nei žandikaulių sąkandžio patologijos. Iš profilaktiškai pasitikrinusių sveikatą mokinių – 23 proc. vaikų turi pavienių dantų sąkandžio patologiją. Mažiausiai vaikų, turinčių pavienių dantų sąkandžio patologiją yra 1-ose klasėse (16 proc.), o daugiausiai – 8-ose klasėse (26 proc.).
             Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos specialistė I. Čaikinienė pasidžiaugė, kad lyginant Lietuvos vidurkį (55,6 proc.) su Panevėžio miestu (60,6 proc.), matoma, kad Panevėžyje mokiniai dažniau valosi dantis.
 
 
 Tarybos posėdis
 
            Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(2) eiga. Akcentuota, kad įstatymas 2017 m. rugsėjo 12 d. buvo svarstytas LR Seime pateikimo stadijoje.  Seimo nariai projektui pritarė.  
 
           Tarybos pirmininkas A. Šeikus informavo, kad buvo gautas Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininko, Neformaliojo švietimo komisijos nario R. Pletkaus pareiškimas atsistatydinti iš Tarybos bei Rūmų komisijų. Vadovaujantis LR odontologų rūmų statuto 36 straipsnio III dalimi, kurioje rašoma kad „3. Rūmų tarybos narys, blogai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs profesinės etikos kodekso reikalavimus, nepasibaigus Rūmų tarybos kadencijai, gali būti atšauktas iš pareigų dviejų trečdalių visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo ar konferencijos balsų dauguma arba jo įgaliojimai gali būti sustabdyti iki visuotinio Rūmų narių susirinkimo ar konferencijos Rūmų tarybos sprendimu, už šį sprendimą balsavus 2/3 Rūmų tarybos narių. Rūmų tarybos narys atsistatydina, jeigu dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali atlikti užduočių, susijusių su jo pareigomis“. Taryba, susipažinusi su Tarybos nario R. Pletkaus prašymu, gautu 2017 m. liepos 10 d., nutarėsustabdyti Tarybos nario R. Pletkaus įgaliojimus iki odontologų Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos), vyksiančios 2018 m. gegužės 25 d.
 
          Taryba, atsižvelgusi į Tarybos nario, Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos pirmininko R. Pletkaus atsisakymą dirbti Profesinės praktikos apibendrinimo komisijoje, svarstė galimą kitą komisijos sudėtį. Komisijos pirmininke vienbalsiai išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja, Tarybos narė Rima Adomaitienė.
 
 
         Taryba, atsižvelgusi į Tarybos nario, Neformaliojo švietimo komisijos (toliau – Komisija) nario R. Pletkaus atsisakymą dirbti Neformaliojo švietimo komisijoje, svarstė galimą naują komisijos narį. Taryba nutarė pakeisti 2016 m. liepos 1 d. Tarybos nutarimo Nr. 16/TN-51 „Dėl Rūmų komisijų sudėčių tvirtinimo“ 1 punkto papunktį (Neformaliojo švietimo komisijos sudėtis), išbraukiant R. Pletkų iš Komisijos sudėties. Taryba taip pat nutarė artimiausio posėdžio metu papildyti Komisiją kitu nariu.
 
         Organizacinio komiteto narė, Tarybos narė Ramunė Kiaunienė pristatė 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto sudėtį.Svarstytas 2018 metų Rūmų Tarptautinio kongreso pavadinimas ir renginio data.
Organizacinio komiteto pirmininkas raštu pasiūlė renginio pavadinimą - „Mokslo pažanga šiuolaikinėje odontologijoje“. 
 
Taryba, atsižvelgdama į Tarybos nario, 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininko G. Janužio raštu pasiūlytą numatomo Kongreso pavadinimą, nutarė  patvirtinti 2018 m. Tarptautinio kongreso pavadinimą – „Mokslo pažanga šiuolaikinėje odontologijoje“.
 
       Organizacinio komiteto narė, Tarybos narė R. Kiaunienė posėdyje dalyvavusiems dalyviams pristatė 2017 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Visuomenė ir odontologija: iššūkiai ir sprendimai“ pasiekimus ir klaidas, kurias privalma taisyti kitų renginių metu.
 
          Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyviams pristatė renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos (Baltic Dental Days)“ ataskaitą. Akcentuota, kad Apskritojo stalo diskusijos metu, dalyvaujant Europos odontologų tarybos prezidentui Dr. M. Landi, Pasaulinės odontologų organizacijos (FDI) Europos regiono (ERO) prezidentei Dr. A. Lella, Estijos odontologų asociacijos prezidentui Dr. M. Vink, Latvijos odontologų asociacijos vice-prezidentei Dr. A. Brinkmane, Vokietijos odontologų asociacijos prezidentui Dr. P. Engel, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos pirmininkui A. Šeikui ir kitiems odontologų asociacijų atstovams, pasirašytas pareiškimas, kuriame įvertinus tai, kad gydytojai odontologai yra laisvos profesijos atstovai, siekiant gerinti odontologinės priežiūros prieinamumą ir kokybę, mažinti administracinę naštą bei išanalizavus Europos Sąjungos šalių odontologinės praktikos organizavimo patirtį ir teisės aktus, siūloma:
1.      Valstybės biudžete numatyti nuolatinį vaikų burnos ligų profilaktikos finansavimą.
2.      Sudaryti sąlygas neįgaliesiems ir asmenims su specialiaisiais poreikiais gauti prieinamą ir visavertę odontologinę priežiūrą ir pagalbą.
3.      Įteisinti savanorystę, teikiant odontologinę pagalbą neįgaliesiems ir asmenims su specialiaisiais poreikiais.
4.      Įteisinti galimybę odontologams praktikuoti kaip laisvosios profesijos atstovams.
5.      Kategoriškai nepritarti iniciatyvoms Europos Sąjungoje standartizuoti sveikatos priežiūrą bei pagalbą dėl keliamo pavojaus gydymo kokybei.
 
           Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė Tarybos pirmininko pavaduotojos doc. dr. Vilmos Brukienės 2017 m. FDI Generalinės asamblėjos ataskaitą, akcentuotos esminės rezoliucijos, priimtos kongreso metu.
 
            Taryba nutarė, kad 2018 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimas vyks vasario 10 d., šeštadienį, Kauno teritoriniame skyriuje, ir atsakingu asmeniu už šio renginio organizavimą paskyrė Kauno teritorinio skyriaus vadovę R. Kiaunienę.
 
      Rūmų Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė akcentavo, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), kaip institucija formuojanti verslo priežiūros politiką ir organizuojanti jos įgyvendinimą Lietuvoje, siekdama didinti verslo priežiūros sistemos efektyvumą, įgyvendina projektą Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001 "Verslo priežiūros sistemos tobulinimas", kuriame dalyvauja ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmai ". Šio projekto veikla Ūkio ministerija siekia sukurti prielaidas įvertinti teisės normų saugomų vertybių apsaugos užtikrinimo pažangą, priežiūros institucijų vykdomos priežiūrinės veiklos sukeliamą naštą ūkio subjektams ir priežiūros institucijų vykdomai priežiūrinei veiklai reikalingus išteklius. 
         Vykdant projektą peržiūrėtas ir patikslintas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų vykdomos ūkio subjektų priežiūros programos tikslas ir uždaviniai. Toliau numatoma apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas priežiūros veiklos efektyvumas.
 
         
  
     Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl Vilniaus Medicinos draugijos kreipimosi. Taryba, atsižvelgusi į tai, jog Vilniaus Medicinos Draugija jungia tik Vilniaus krašto specialybines medicinos draugijas ir medicinos gydytojus, o Rūmai vienija visos Lietuvos gydytojus odontologus, gydytojus odontologus specialistus ir burnos priežiūros specialistus,      nutarė, kad Rūmai neturėtų tapti Vilniaus medicinos draugijos nariu. Tarybos manymu, šios draugijos nariais galėtų tapti odontologų specialybinės draugijos.
 
             Taryba, atsižvelgusi į vis sudėtingėjančias medicinos technologijas, paslaugų kokybės reikalavimų didėjimą, pacientų tapimą vis reiklesniais specialistų kompetencijai ir paslaugų kokybei, įvertinusi tai, jog nuo 2012 m. imti ruošti gydytojų odontologų pagalbininkai neturi biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimo, sprendė klausimą dėl jų rengimo nutraukimo.
             Nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl gydytojo odontologo pagalbininkų ruošimo pagal Odontologo pagalbininko mokymo programą, suderintą su Rūmais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, nutraukimo.
 
     Taryba, atsižvelgusi į tai, jog 2017 m. gegužės 27 d. Visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas pritarė naujų Rūmų pareigybių (etatų) įvedimui ir jas patvirtino, svarstė šį klausimą.
Nutarta darbinti Rūmuose asmenis šioms pareigybėms:
1)      Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkas;
2)      Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas;
3)      Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2017 m. spalio 27 d. Šiaulių teritoriniame skyriuje.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.