2017 m. lapkričio 24 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
      Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos pirmininkas posėdį pradėjo supažindindamas dalyvius su LR Seimo Sveikatos reikalų komitete 2017 m. lapkričio 22 d. organizuotais Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(2); Odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo  įstatymo projekto Nr. XIIIP-1049; Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 straipsnio pakeitimo  įstatymo projekto Nr. XIIIP-1050; Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1051 klausimais.
       Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė V. Bučienė pristatė Vilniaus teritorinio skyriaus veiklą, organizuotus seminarus. Pristatytas skyriaus renginys Alytuje.
      Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas analizavo skyriaus veikloje iškylančias problemas. Aptarti teritorinio skyriaus organizuoti renginiai, veikla mokyklose, darželiuose, socialinė veikla.
    Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas R. Abunevičius akcentavo, kad skyrius sprendžia pacientų skundų klausimus, dirba nario mokesčio surinkimo klausimais, organizuoja seminarus.
     Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė pabrėžė, kad daugiausia skyriaus veiklos sudaro profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas. Kiekvienais metais Kauno teritorinis skyrius suorganizuoja 4 teritorinio skyriaus renginius. Renginių organizavimas pradedamas nuo konferencijos vietos, rėmėjų, lektorių bei temų paieškos ir derinimo su Neformaliojo švietimo komisija.
      Šiaulių teritorinio skyriaus vadovė taip pat skyriaus veikloje daugiausia akcentavo profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir profilaktikos renginių organizavimą.
     
 
          Rūmų Revizijos komisijos pirmininkas A. Baškys pristatė, kad 2017 m. lapkričio 15 d. Rūmuose vyko susitikimas su Teritorinių skyrių vadovais ir jų vadybininkais, dalyvaujant Prezidiumo nariams, Revizijos komisijos pirmininkui, Rūmų administracijai. Susirinkimo metu buvo aptariamas klausimas „Dėl Rūmų teritorinių skyrių veiklos“. Taip pat buvo svarstyti klausimai dėl Rūmų Teritorinių skyrių organizuojamuose tobulinimo renginiuose pranešimus skaitančių lektorių apmokėjimo; dėl Rūmų organizuojamų tobulinimo renginių sertifikatų išdavimo tvarkos; dėl teritorinių skyrių dalyvavimo paciento pareiškimų/prašymų nagrinėjimo veikloje. Taryba, siekdama užtikrinti pacientų pareiškimų/prašymų nagrinėjimo efektyvumą, nutarė įpareigoti Rūmų teritorinių skyrių vadovus pasiūlyti atitinkamos profesinės kvalifikacijos Rūmų narius, kurie nagrinės konkretų paciento pareiškimą/prašymą, skyriaus vadovui suderinus su jais dalyvavimą skundo nagrinėjimo komisijos veikloje.
 
     Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkas G. Janužis pristatė renginio parengiamuosius darbus. Akcentuota, kad 2018 metų kongreso paskaitų metu dėmesys bus kreipiamas į fundamentinius tyrimus, biotechnologijas, mokslo praktinį pritaikymą, privalomas valandas ir reglamentuojamą tobulinimąsi. Dalyvaus Lietuvos kviestiniai lektoriai, užsienio kviestiniai lektoriai, pranešėjai (doktorantai ir neseniai apgynę disertacijas), jaunieji mokslininkai, organizuojama posterių sesija. Posėdžio metu pristatyta preliminari Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) programa. Atnaujintos Rėmimo kategorijos, kongreso dalyvio mokestis. Taip pat nagrinėtas Tarptautinio kongreso lektorių atlygis. Tarybos pirmininkas A. Šeikus susirinkusiems priminė, kad Rūmams turi būti pateiktos Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo kvotos.
       Taryba išklausiusi Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininko G. Janužio pranešimo, pritarė ir patvirtino pateiktas rėmimo kategorijas. Pritarė Tarptautinio kongreso dalyvio mokesčiui . 2018 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) ir Tarptautinį kongresą nutarta organizuoti Druskininkuose, "GRAND SPA Lietuva". 
 
 
     Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino, kad Rūmai 2017 m. lapkričio 16 dieną gavo Lietuvos Periodontologų draugijos pirmininkės J. Žekonienės kreipimąsi dėl Lietuvos Medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ peržiūros. Kreipimesi Lietuvos Periodontologų draugija prašo Rūmus inicijuoti Normos peržiūrą bei korekcijas. Lietuvos periodontologų draugija siūlo draugijos atstovus  normos rengimo darbo grupei: dr. Algirdą Puišį, dr. Nomedą Basevičienę, gyd. Aušrą Levickienę, gyd. Giedrių Krukonį, gyd. Jūratę Žekonienę.
            Taryba, susipažinusi su Lietuvos periodontologų draugijos kreipimusi dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas“ peržiūros ir atsižvelgusi į tai, kad Bendruosiuose reikalavimuose medicinos normoms rengti, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634, yra apibrėžta, jog medicinos normos turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas 5 metai ir, jeigu reikia, atnaujinamos ar pakeičiamos, nutarė peržiūrėti šiuo metu galiojančią Lietuvos medicinos normą MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas“ (toliau – Medicinos norma) ir ją atnaujinti. Taryba nutarė sudaryti darbo grupę Medicinos normos peržiūrai bei korekcijoms.
 
          Rūmų Etikos ir procedūrų komisijai 2017 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio metu buvo pavesta išnagrinėti Lietuvos odontologų labdaros ir paramos fondo prašymą.Taryba nutarė leisti naudoti Rūmų ženklą, kiekvienu atveju išanksto suderinus su Odontologų rūmais ir Lietuvos odontologų labdaros ir paramos fondu.
 
        Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad susitarta su Premjero patarėju, atsakingu už sveikatos apsaugos klausimus, Pauliumi Gradecku ir Sveikatos apsaugos ministerija organizuoti susitikimą, kuris vyks š.m. gruodžio 14 d. dėl onkologinėmis ligomis sergančių žmonių protezavimo galimybės (kramtymo funkcijai atstatyti) įtraukimo į Ligonių kasų finansavimą.
 
 
       Tarybos pirmininkas A. Šeikus akcentavo, kad Rūmų leidžiami leidiniai visuomenei „Apie vaikų dantis“, „Apie burnos vėžį“ „Apie cukraus žalą“ yra labai reikalingi ir tiklskingi, todėl planuojama išleisti naują knygelę apie dantų implantus. Tarybos narys G. Janužis pristatė galimą naujo leidinio turinį. Taryba pritarė, kad leidinys apie dantų implantus yra naudingas ir tikslingas visuomenei šviesti, todėl nutarta 2018 metų biudžete numatyti lėšų jo leidybai. Taip pat nutarta pakartotinai išleisti leidinį „Apie vaikų dantis“.
 
    Tarybos pirmininkas pristatė vizitą Vokietijos odontologų dienose (German Dental Day Frankfurte, 2017 m. lapkričio 9-10 dienomis). Akcentuota, kad užmegsti glaudūs ryšiai ir siekiama ilgalaikio bendradarbiavimo su Vokietijos odontologų rūmais.
 
  Tarybos narys Paulius Šeikus posėdžio dalyviams pristė E-sveikatos projektus, kurie buvo nagrinėjami Europos odontologų tarybos (CED)  E-sveikatos sveikatos darbo grupės susitikimo Briuselyje metu. Akcentuota duomenų apsauga, diagnozių standartizavimas.
 
  Tarybos narė E. Guzaitienė pristatė komandiruotės į CED susirinkimą Briuselyje ataskaitą. Akcentuota, kad sprendžiamas klausimas dėl Anglijos pasitraukimo iš ES ir CED veiklos klausimas (ar liks stebėtojais ir dalyvaus veikloje kitomis teisėmis). Taip pat svarstyti klausimai dėl medicinos prietaisų, dantų protezų kvalifikavimo. 
 
Kitas posėdis vyks 2018 m. sausio 5 d. Vilniuje.
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.