2019 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio Kaune apžvalga

       Tarybos posėdžio metu Tarybos narys P. Kalesinskas pristatė pranešimą „Ar atitinka visuomenės poreikius gydytojų odontologų rengimas?“. Taryba nagrinėjo odontologų ruošimo klausimą. Akcentuota, jog Odontologų rūmų 2019 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje yra 125 gydytojai burnos chirurgai; 17 gydytojų burnos, veido ir žandikaulių chirurgų; 71 gydytojas endodontologas; 265 gydytojai odontologai ortopedai; 106 gydytojai ortodontai; 82 gydytojai periodontologai; 62 gydytojai vaikų odontologai.
       2018 m. duomenimis Lietuvoje yra 143 gydytojai/100.000 gyventojų, kai tuo tarpu ES vidurkis – 73,3. Lietuvoje parengiama 5,8 gyd. odontologų per metus. ES parengiamų vidurkis – 2,5. P. Kalesinskas pabrėžė, jog Lietuvoje gydytojai odontologai iki 40 metų sudaro 62 proc., o jų kiekis dvigubai viršija ES vidurkį. Lietuvos poreikis iki 2043 metų yra užtikrintas. Būtinas valstybės strateginis odontologų skaičiaus planavimas. Tarybos narys P. Kalesinskas išskyrė problemas ruošiant specialistus:
  • Trūksta specialistų poreikio vertinimo valstybiniu lygmeniu.
  • Dėstytojų, burnos priežiūros krypties specialistų, dirbančių pagrindinėse pareigose 1,0 etato krūviu, stoka.
  • Studentų individualios darbo vietos užtikrinimas klinikinių darbų metu.
  • Dėstytojo ir studentų skaičiaus santykis praktikinių darbų metu.
     Pranešimo metu pristatyti teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. LSMU dekanas prof. habil. dr. R. Kubilius išsakė savo nuogastavimus dėl studentų ruošimo.
 
       Tarybos narė, darbo grupės vadovė V. Žemaitė pristatė Medicininių dokumentų pildymo tvarkos ir Vidaus medicininio audito veiklos projektus. Tarybos pirmininkas A. Šeikus akcentavo,  kad iš Kokybės vadovo jau yra parengtos aštuonios dalys: skundų nagrinėjimo procedūra, pacientų anketos, paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka, informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka, būtinosios pagalbos teikimo tvarka, vidaus medicininio audito tvarka, medicininių dokumentų pildymo tvarka, medicininių pažymų išdavimo tvarka. Liko neparengtos keturios dalys – nepageidaujamų įvykių ir netekčių analizės tvarka, mirčių atvejų nagrinėjimo tvarka, išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo elektroniniu paštu tvarka, rizikingiausių pacientų sauga ASPĮ atliekamų tyrimų ir taikomo gydymo tvarka.  
    Licencijuojamos veiklos priežiūros specialistė I. Korzikaitė pristatė Tarybos narių išsakytas pastabas Kokybės vadovui. Taryba, išklausiusi Tarybos narių pasisakymųs, patvirtino Medicininių dokumentų pildymo tvarką ir Vidaus medicininio audito tvarką.
 
    Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamųjų darbų. Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus priminė, jog Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas (konferencija) ir Tarptautinis kongresas vyks 2020 m. gegužės 29-30 d. Druskininkuose „Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre ir „Europa Royale Druskininkai“ konferencijų centre. Tarybos narys G. Janužis, atsakingas už Tarptautinio kongreso mokslinės programos sudarymą, akcentavo, kad yra dirbama su užsienio ir Lietuvos lektoriais. Tarybos nariai išrinko kongreso lagaminėlius.            
                             
     Taryba, atsižvelgusi į 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir tarptautinio kongreso (toliau - Renginys) Organizacinio komiteto pirmininko A. Šeikaus siūlymą, nutarė Organizacinio komiteto pirmininkui suteikti įgaliojimus priimant sprendimus Renginio organizavimo klausimais ir įpareigojo Organizacinio komiteto pirmininką A. Šeikų teikti Renginio organizavimo veiklos ataskaitas Tarybos posėdžiuose.
 
Taryba nutarė nustatyti Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) atstovavimo kvotą santykiu 1:40. Taryba, įvertinusi 2019 m. spalio 24 d. aktyvių Rūmų narių skaičių teritoriniuose skyriuose, nutarė patvirtinti šį Rūmų narių įgaliotinių, išrinktų teritorinių skyrių suorganizuotuose teritorinių skyrių konferencijose (seminaruose), skaičių:  
 
Teritorinis skyrius
Narių skaičius 2019-10-24
Kvota (40:1)
Vilniaus
2682
67
Kauno
2687
67
Klaipėdos
1116
28
Panevėžio
955
24
Šiaulių
865
22
 
 
           Teritorinių skyrių vadovai įpareigojamiišrinktų Rūmų narių įgaliotinių sąrašus Rūmams pateikti iki 2020 m. vasario 15 d.
 
        Taryba, atsižvelgdama į Organizacinio komiteto pirmininko A. Šeikaus siūlymus, nutarė patvirtinti registracijos į 2020 m. Tarptautinį kongresą tvarką bei parodinių plotų (stalų) įkainius odontologinių medžiagų ir įrangos parodoje, įkainį už reklaminės medžiagos talpinimą į krepšius Kongreso dalyviams, Kongreso rėmimo kategorijas.
 
         Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas posėdžio dalyviams priminė, kad 2020 m. vasario 8 d. Tarptautinė odontologo diena bus minima Panevėžyje. V. Bosas paragino prisiminti visus kolegas, bendražygius gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus, kuriems būtų įteikiamos nominacijoms ir padėkos raštai. Posėdžio metu aptartos galimos šventės vietos, organizaciniai klausimai.
 
       Svarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(3), Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1049(2), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1050(2), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3335, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3336. Paminėti lydimieji dokumentai.
 
          Posėdžio dalyviai diskutavo dėl Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų 21.7 ir 24 punktų praktinių taikymo aspektų.
 
      Taryba, įvertinusi Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos (toliau - Tvarka) praktinius taikymo aspektus, nutarė pakeisti Tvarkos 5 p. sąvoką „Kursų baigimo pažymėjimas“ ir išdėstyti ją taip: „Kursų baigimo pažymėjimas – Rūmų Tarybos nustatytos formosdokumentas, suteikiantis teisę atlikti vieną ar kelias Reglamentuojamas procedūras, išduotas Mokymo bazės Reglamentuojamoms procedūroms atlikti, patvirtintas Odontologų licencijavimo komisijos ir įregistuotas Rūmų Reglamentuojamų procedūrų registre.“ Taryba nutarė patvirtinti Kursų baigimo pažymėjimą ir jo priedą. Su dokumentais galite susipažinti čia: Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkaKursų baigimo pažymėjimas ir jo priedas.    
 
   Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė tarptautinės konferencijos „BALTIJOS JŪROS REGIONO ŠALIŲ ODONTOLOGŲ DIENOS“ apžvalgą, finansinius rodiklius, už sudėtingą darbą padėkojo renginio Organizaciniam komitetui. 
 
     Posėdžio dalyviai buvo pakviesti į 2019 m. lapkričio 15-16 d. Vilniuje vyksiantį renginį „4x2 PLIUS“.
 
   Taryba nutarė įpareigoti Tarybos narę R. Račienę parengti atmintinę „Padėkime savo vaikui užaugti su sveikais dantukais“, kuri būtų skirta tėvams ir supažindintų juos su pagrindine informacija apie vaikų dantų priežiūrą nuo gimimo iki 3 metų.
 
     Taryba nutarė, kad kitas Tarybos posėdis vyks 2019 m. lapkričio 29 d.
 

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.