2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga

           Pranešėjas Advokatų profesinės bendrijos Linden vadovaujantis partneris J. Jurkonis posėdžio dalyviams pristatė BDAR atitikties valdymo platformą, skirtą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms.
 Akcentuota, kad tai odontologijos sektoriaus duomenų pagrindu parengta sistemos teisinė bazė. Pristatyta informacija apie valdomus duomenis. Pagrindinė platformos misija – paversti BDAR atitikties procedūrą paprasta ir prieinama odontologijos klinikoms, Trustguru - odontologijos sektoriui skirta sistema eliminuojanti audito ir teisinių žinių poreikį. J. Jurkonis pabrėžė, kad reikalingos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos, kurios norėtų išbandyti šią versiją. Posėdžio metu iškeltas klausimas, koks yra BDAR suderinamumas su kitomis sistemomis, kokia teisinė atsakomybė.
 
          Taryba susipažino su 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamaisiais darbais. Taryba, atsižvelgdama į 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto nario G. Janužio pristatytą numatomo Kongreso koncepciją ir pateiktus pavadinimo siūlymus, nutarė  patvirtinti 2020 m. Tarptautinio kongreso pavadinimą – „Odontologijos kompasas 2020“.
 
        Posėdžio metu pristatyta mokslinės programos struktūra: paskaitos odontologams, bendros paskaitos, paskaitos burnos priežiūros specialistams, prieškongresiniai kursai. Akcentuota, kad šiuo metu vyksta derybos su lektoriais, konkrečios programos negalima sudarinėti, kol neaiškus salių pasiskirstymas. Aptarti kongreso lektoriai: Lietuvos kviestiniai lektoriai (paskaitos trukmė 1 – 2 ak. val.); užsienio kviestiniai lektoriai (paskaitos trukmė 1 – 2 ak. val. ir sinchroninis vertimas); pranešėjai (doktorantai ir neseniai apgynę disertacijas) (pranešimo trukmė 15 - 20 min. ir pranešimai išdėstomi pagal temas); jaunieji mokslininkai (pranešimo trukmė 10 min.); posterių sesija (sesijos trukmė 1 val.). Svarstytas klausimas dėl Kongreso dalyvio mokesčio. Taryba bendru sutarimu pritarė, jog kainos išlieka tokios pačios kaip ir praeitų metų renginio. Svarstytos numatomos renginio išlaidos.
 
      Tarybos narė doc. dr. V. Brukienė iškėlė klausimą dėl jaunųjų mokslininkų (studentų) darbų pristatymo kongreso metu. Pasak V. Brukienės, sunku vertinti epidemiologinius ir klinikinius darbus, todėl siūloma išrinkti dvi prizines vietas. Tarybos pirmininkas A. Šeikus pasiūlė įsteigti prizą „nerealiosios odontologijos pranešimui“. Rūmų taryba paprašė apibrėžti kriterijus ir sekančiam posėdžiui pateikti pasiūlymą.
 
       Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas pristatė galimą Tarptautinės odontologų dienos minėjimo koncepciją ir pasiūlė kvietimo svečiams į šventinę vakaronę kainą. Tarybai pritrūko detalios samatos, taip pat buvo išsakytos nuomonės, jog renginio formatas turėtų būti - neuždaras, bendruomeninis vakaras už labai simbolinę kainą.
 
     Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad į 2019 m. gruodžio 5 d. (ketvirtadienio) Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių darbotvarkę įtrauktas Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų teisės aktų priėmimas. Priėmus šiuos įstatymų projektus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijos iš Lietuvos Respublikos odontologų rūmų bus perduotos Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Odontologų rūmų įstatymas Nr. IX-1929 bus pripažintas netekusiu galios.
 
        Tarybos nariai išsakė nuogastavimus, kad jiems trūksta detalesnės informacijos, kas vyksta savivaldos naikinimo klausimu. Doc. dr. A. Tutkuvienė teiravosi, kokia situacija yra su Rūmų narių Peticija LR Seimui dėl LR odontologijos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. A. Šeikus akcentavo, kad Peticija buvo nagrinėjama LR Seimo sveikatos reikalų komitete ir buvo nuspręsta ją atmesti. Tarybos pirmininkas pabrėžė, kad vyksta susitikimai su LR Seimo pirmininku, LR Seimo nariais, frakcijomis, LR Prezidentūros atstovais, žiniasklaida, CED, FDI atstovais. Dedamos visos pastangos siekiant išsaugoti valstybės deleguotas funkcijas.
 
     Taryba, atsižvelgusi į 2019 m. spalio 25 d. Tarybos nutarimo Nr. 19/TN-74 „Dėl Rūmų patalpų pardavimo/keitimo ir kitų patalpų įsigijimo“ įgyvendinimą, nutarė įpareigoti Tarybos pirmininką Alvydą Šeikų parduoti Rūmų nuosavybės teise valdomas administracines patalpas, esančias adresu J. Jasinskio g. 16-201, Vilnius, sudarant pardavimo sutartį, ir įsigyti Rūmų nuosavybės teise administracinės paskirties patalpas, esančias adresu Palangos g. 2, sudarant pirkimo sutartį ir užregistruojant jas Rūmų vardu.
 
Svarstytas klausimasdėl Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos prašymo paremti Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams paminklo statybą. Posėdžio dalyviams pristatyta paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams, kuris iškils Vilniuje, Reformatų skvere, vizualizacija. Taryba nepritarė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos prašymui paremti Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams paminklo statybą.
 
    Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė pristatė renginio „4x2 PLIUS“ ataskaitą. Akcentuota, kad renginys buvo sėkmingas, sulaukė didelio Rūmų narių susidomėjimo.
 
    Posėdžio metu diskutuotas klausimas dėl Europos odontologų tarybos (CED) narių susirinkimo Briuselyje 2019 m. lapkričio 21-23 dienomis. Akcentuota, kad Europos odontologų tarybos (CED) narių susirinkimo Briuselyje metu, LR odontologų rūmų atstovai informavo CED, jog dėl Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų teisės aktų galimo priėmimo, gali būti laikinai stabdoma Rūmų veikla CED.
Taryba, atsižvelgusi į Rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus vadovės E. Kameneckienės ligą, nutarė įpareigoti Tarybos narę E. Guzaitienę organizuoti Rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus valdybos posėdį dėl laikino skyriaus vadovo pavadavimo. Taip pat Rūmų Odontologų licencijavimo komisijoje dėl ligos atšaukti E. Kameneckienę ir ligos laikotarpiu skirti pavadavimą E. Guzaitienei.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2019 m. gruodžio 20 d.
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.