2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga

      Advokatų kontoros Drakšas, Mekionis ir partneriai Gyvybės mokslų praktikos vadovas Andrej Rudanov posėdžio dalyvius informavo apie veiksmus, kurie buvo padaryti siekiant išsaugoti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų bei gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo funkcijas. A. Rudanov skaitė pranešimą „Dėl Lietuvos Respublikos odontologų rūmų rytojaus misijos ir vizijos“.
    Tarybos nariai, atsižvelgę į 2019-12-10 Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą (XIIIP-1049(3)) bei Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) (XIIP-3955(4)), buvo supažindinti su Rūmų, kaip asociacijos, veiklos modelio koncepcija. Tarybos pirmininkas A. Šeikus paprašė Tarybos apgalvoti tolimesnes Odontologų rūmų veiklos gaires ir savo pasiūlymus, nuomones pateikti iki kito Rūmų tarybos posėdžio.
 
         Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Perskaitytos jų charakteristikos ir rekomendacijos.
 
Taryba, išnagrinėjusi Teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus dėl apdovanojimo Šv. Apolonijos, Burnos priežiūros specialistų nominacijomis bei Padėkos raštais, nutarė: 
 1. Šv. Apolonijos nominacija apdovanoti gydytoją odontologą, gydytoją burnos chirurgą prof. dr. Gintarą Juodžbalį.
 2. Gydytojo odontologo padėjėjo nominacija apdovanoti gydytojo odontologo padėjėją Virginą Rudėnienę.
 3. Rūmų padėkos raštais apdovanoti gydytoją odontologę Ritą Andrulienę, gydytoją odontologę Nijolę Aravičienę, burnos higienistę Rasą Balčiūnę, gydytoją odontologę Kristiną Gaidukaitę, gydytoją odontologę Godą Gaigalę, gydytojo odontologo padėjėją Aušrą Kačerauskienę, gydytojo odontologo padėjėją Elą Katiną, burnos higienistę Vilmą Lidienę, gydytoją odontologę, gydytoją odontologę ortopedę Juditą Montvilienę, gydytoją odontologę, gydytoją periodontologę Aistę Navikienę , gydytoją odontologę, gydytoją burnos chirurgę Marytę Oškutienę, gydytoją odontologą, gydytoją burnos chirurgą, gydytoją burnos, veido ir žandikaulių chirurgą Dainių Razukevičių, gydytojo odontologo padėjėją Ireną Sabaliauskienę, gydytoją odontologę Ramutę Stonienę, gydytoją odontologę Juliją Šilinskaitę, gydytoją odontologę Rasą Toliušienę, gydytoją odontologę Oną Urbonavičienę, gydytoją odontologę, gydytoją vaikų odontologę Palmyrą Vaitonienę, gydytojo odontologo padėjėją Oną Vasiliauskienę, gydytoją odontologę Snigidą Vitkevičiūtę.         
 4.  Taryba, vadovaudamasi Apdovanojimų rūmuose tvarkos, patvirtintos 2005 m. vasario 25 d. Tarybos nutarimu Nr. 58 ir 2006 m. sausio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-04 (nauja redakcija 2012 m. spalio 19 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-94), nuostatomis ir įvertinusi fizinių bei juridinių asmenų 2019 metais skirtą paramą Rūmų veiklai gerinti, nutarė Padėkos raštais apdovanoti:
 • UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“;
 • UAB „Ringitas“;
 • UAB „Orivas“;
 • UAB "Nobel Biocare“;
 • DÜRR DENTAL AG;
 • Omega Pharma Baltics, SIA;
 • GC Nordic AB;
 • Medochemie Ltd.
          
        Tarybos posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamųjų darbų. Organizacinio komiteto narys, atsakingas už mokslinę programą Gintaras Janužis pristatė Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus. Nagrinėtas kongreso dalyvio mokestis, registracijos tvarka, pristatyta preliminari mokslinė programa.
 
          Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas Vytautas Bosas kalbėjo apie 2020 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimo parengiamuosius darbus.
Taryba nutarė pritarti Panevėžio teritorinio skyriaus vadovo V. Boso siūlymui oficialiąją 2020 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimo dalį organizuoti Panevėžio kolegijos aktų salėje, Kaipėdos g. 3, Panevėžys, o šventinę vakaronę - viešbučio „Romantic“ restorane „Déjà vu“, Kranto g. 24, Panevėžys.
 
        Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus informavo, kad Lietuvos odontologų ortopedų draugija parengė informacinį leidinį pacientams apie dantų protezus.Lietuvos odontologų ortopedų draugija bendradarbiaudama su LR odontologų rūmais nori išleisti leidinį. Taryba, susipažinusi su pateiktu preliminariu leidinio „Burnos priežiūra po dantų protezavimo“ turiniu, pritaria, jog toks leidinys būtų naudingas ir tikslingas visuomenei šviesti, todėl nutarė 2020 m. Rūmų biudžete numatyti lėšų jo leidybai bei papildomai ieškoti rėmėjų.
 
       Atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė pristatė įrašytų ir išbrauktų Rūmų narių sąrašus.Taryba pritarė Prezidiumo nutarimams.
      Taryba, atsižvelgusi į 2019 m. lapkričio 30 d. Šiaulių teritorinio skyriaus valdybos poziciją, nutarė patvirtinti Šiaulių teritorinio skyriaus valdybos narę gydytoją odontologę Jurgitą Zakarevičiūtę laikinai vykdančia Šiaulių teritorinio skyriaus vadovės funkcijas iki Visuotinio Šiaulių teritorinio skyriaus narių susirinkimo.
 
    Taryba, atsižvelgusi į Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkės A. Tutkuvienės pasiūlymą, skyrė Tarybos narę Erminiją Guzaitienę laikinai vykdančia Odontologų licencijavimo komisijos nario funkcijas.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. sausio 31 d.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.