2020 m. kovo 27 d. Tarybos posėdžio apžvalga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos darbo reglamento, patvirtinto 2004 m. liepos 2 d. protokolu Nr. 2, 4 punktu, Prezidiumas atsiskaito Tarybai dėl priimtų sprendimų artimiausio Tarybos posėdžio metu.
 
Atsakingoji sekretorė Jolita Baltūsienė Tarybai pristatė Prezidiumo priimtus sprendimus, t.y. 2020-03-02 Prezidiumo nutarimus dėl Garbės teismo ir Revizijos komisijos nuostatų pakeitimo projektų teikimo Neeiliniam Visuotinam odontologų rūmų narių susirinkimui tvirtinti, 2020-03-10 Prezidiumo nutarimą dėl asmenų įrašymo į Rūmų narių sarašą, 2020-03-13 Prezidiumo nutarimą dėl rekomendacijų nutraukti planinių odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimą, 2020-03-16 ir 2020-03-23 Prezidiumo nutarimus dėl Tarybos ir Odontologų licencijavimo komisijos posėdžių organizavimo naudojant vaizdo ir garso konferencijų ryšį, t.y. nuotoliniu būdu, 2020-03-23 Prezidiumo nutarimą dėl finansinės paramos COVID-19 pasekmių mažinimo fondui, kurį įsteigė LR Finansų ministerija, skyrimo, ir 2020-03-26 Prezidiumo nutarimą dėl Rūmų nario mokesčio mokėjimo termino atidėjimo iki š.m. balandžio 29 d.
 
Darbo grupės narė Ieva Korzikaitė pristatė parengtus Mirčių atvejų nagrinėjimo tvarkos aprašo ir Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimo tvarkos aprašo projektus. Tarybos nariai jokių pasiūlymų papildyti projektus neturėjo. Taryba daugumos balsų pritarimu patvirtino minėtus projektus.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus pažymėjo, kad Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė nedalyvauja posėdyje, tačiau Komisijos veiklos ataskaita už 2019 metus buvo persiųsta Tarybos nariams iš anksto susipažinti. Tarybos nariai pastabų ir siūlymų neišreiškė, daugumos pritarimu patvirtino ataskaitą.
 
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas P. Ralys priminė Tarybos nariams, jog Komisijos veiklos ataskaita už 2019 metus buvo persiųsta visiems Tarybos nariams iš anksto susipažinti. Komisijos pirmininkas pasidžiaugė jog šiais metais Komisijai pavyko išvengti problemos su posėdžių lankomumu, akcentavo, jog dabar tokios bėdos nėra, Komisija dirba nuosekliai ir stabiliai. Tarybos nariai pastabų Komisijos ataskaitai neturėjo. Tarybos pirmininkas A. Šeikus pasiteiravo, kiek iki š.m. gegužės 1 d. dar turi įvykti Komisijos posėdžių. P. Ralys patikslina, kad kitas posėdis vyks balandžio 9 d. Taryba nutarė, kad komisijos posėdis vyks nuotoliu.
 
Komisijos pirmininkė R. Račienė pasiteiravo Tarybos narių, ar šie turi klausimų dėl jos vadovaujamos komisijos veiklos ataskaitos už 2019 m. Tarybos nariai pastabų neturėjo. R. Račienė pasidžiaugė Komisijos paruoštais lankstinukais „Padėkite savo vaikui užaugti su sveikais dantukais“ ir „Anticukristo laboratorija“, išreiškė viltį, kad šie lankstukai bus greitu laiku išspausdinti, paplatinti ir panaudoti pagal paskirtį, o ne nuguls stalčiuose.
 
         Viešųjų ryšių komisijospirmininkė E. Guzaitienė savo paruoštą komisijos veiklos ataskaitą buvo išsiuntusi iš anksto Tarybos nariams susipažinti. Taryba pastabų neturėjo, ataskaitai pritarė. E. Guzaitienė apgailestavo dėl Komisijos nenuveiktų darbų, t.y. dėl techninių galimybių nebuvo pertvarkyta angliško Rūmų internetinio puslapio struktūra, taip pat liko neįgyvendintas noras kaskart įkelti į Rūmų svetainę įvairių Rūmų komisijų ir Tarybos pirmininko darbotvarkių.
 
        Tarybos pirmininkas priminė posėdžio nariams, kad medžiaga apie Teritorinių skyrių veiklą už 2019 metus buvo išsiųsta Tarybos nariams susipažinti. Tarybos nariai pritarė Teritorinių skyrių ataskaitoms, tačiau išsakė keletą pastabų dėl Vilniaus teritorinio skyriaus parengtos ataskaitos. Tarybos narys G. Janužis išreiškė pastabą, jog parengta Vilniaus teritorinio skyriaus ataskaita yra labai „skysta“, iš kurios matosi, jog skyriaus veikla buvo minimali ir paviršutiniška. Tarybos narė R. Adomaitienė oponavo, kad daugelis interesantų kreipiasi tiesiai į Rūmus, o ne į Vilniaus teritorinį skyrių, gal todėl Vilniaus teritorinio skyriaus ataskaita ir atrodo skurdesnė. Tarybos narys G. Janužis pasigenda Vilniaus teritorinio skyriaus koordinatorių, todėl ir abejoja, ar yra ryšys su periferija, kitais Vilniaus teritorinio skyriaus rajonais.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus informavo posėdžio dalyvius, kad š.m. kovo 4 ir 10 d. Rūmai pateikė savo pasiūlymus ir pastabas VASPVT dėl licencijavimo funkcijų perdavimo. VASPVT patvirtino, kad raštai gauti, tačiau atsakymo į juos dar nėra gauta. A. Šeikus svarstė, ar galėtų būti licencijavimo funkcijų perdavimas VASPVT atidėtas. Rūmų teisininkė J. Goštautienė patvirtino, kad tai turėtų svarstyti ne VASPVT, o Lietuvos Respublikos Seimas, kadangi licencijavimo funkcijų perdavimas yra reglamentuotas įstatyminiu lygmeniu (būtent įstatyme numatyti ir funkcijų perdavimo terminai).
 
Rūmų teisininkė J. Goštautienė informavo Tarybos narius, kad raštu kreipėsi tiek į VLK, tiek į SAM, prašant pateikti paaiškinimą apie įmokos dydį odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, teikiančioms odontologijos paslaugas. Atsakymo dar laukiama.
 
A. Šeikus informavo, jog buvo kreiptasi į valstybės institucijas dėl šių įmokų mokėjimo termino atidėjimo. Atsakymo laukiama.
 
Į Tarybos nario klausimą, ar dantų technikų laboratorija turi mokėti šias įmokas, J. Goštautienė atsakė, jog dantų technikų laboratorija yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kaip ir visos kitos, turinčios Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją.
 
Tarybos nariai kėlė klausimą dėl dvigubo apmokestinimo ir nevienodų konkurencingumo sąlygų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms.
Tarybos narys P. Ralys pristatė tarybos nariams informaciją apie Darbdavio civilinės atsakomybės, Vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės bei Negautų pajamų draudimus.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus svarstė klausimą su Tarybos nariais, kaip bus su š.m. balandžio 4 d. šaukiamu Neeilinio Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimu, kadangi paskelbtas karantinas, svarstė, į kurią datą jis turėtų būtų perkeliamas. Kadangi Neeilinis Visuotinis odontologų rūmų narių susirinkimas turėjo vykti kartu su Kauno teritorinio skyriaus rengiama profesinės kvalifikacijos tobulinimo konferencija, Taryba šį klausimą pavedė išspręsti Prezidiumui.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus nuogąstavo, jog dėl koronaviruso pandemijos plitimo gali reikėti atidėti ir Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) bei tarptautinį kongresą..
Tarybos pirmininkas A. Šeikus pasiūlė Tarybos nariams pasvarstyti, ar Rūmams reikėtų sukurti feisbuką. Tarybos nariams ilgai svarstant ir diskutuojant, buvo priimtas sprendimas iš pradžių sukurti uždarą grupę, kurioje diskutuotų tik Rūmų nariai, o paskui ir atvirą grupę, kurioje galima būtų platinti daug aktualios informacijos ir pacientams. A. Šeikus pasiūlė Tarybos pirmininko pavaduotojai V. Brukienei pradėti organizuoti darbus, susijusius su facebook kūrimu. V. Brukienė pažadėjo išsianalizuoti situaciją iki kito posėdžio ir pristatyti rezultatus.
 
Tarybos narys, Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas G. Janužis atkreipė dėmesį, jog dėl šiuo metu paskelbtos koronaviruso pandemijos ir karantino Lietuvos Respublikoje nėra galimybės tęsti gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo įprastine forma. Seminarai, konferencijos ir kiti renginiai transformuojami į nuotolinio tobulinimo formą. G. Janužis atkreipė dėmesį į tai, jog esant dabartinės situacijos neapibrėžtumui laiko prasme, profesinės kvalifikacijos tobulinimą nuotoline forma gali reikėti tęsti dar ilgai, todėl, atsižvelgdamas į tai, jog šiuo metu tai yra vienintelė priimtina tobulinimosi forma, siūlo neriboti tobulinimosi valandų skaičiaus ir atlikti Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų pataisą, panaikinant 23 punktą, t.y. išbraukti reikalavimą, kad nuotolinio tobulinimo formos negali sudaryti daugiau negu 10% privalomo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės. Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė šiai pataisai.
 
Kitas Tarybos posėdis numatomas 2020 m. balandžio 17 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.