2020 m. gegužės 8 d. Tarybos posėdžio nuotoliu apžvalga

  Tarybos posėdžio metu Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė 2019 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų veiklos ataskaitą ir Tarybos pirmininko ataskaitą. Taryba išsakė pastebėjimus ir pritarė Rūmų Tarybos pirmininko ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų veiklos ataskaitoms už 2019 m.
       Rūmų vyr. finansininkė R. Šimulionienė priminė, kad pagal Rūmų statutą kas ketveri metai vyksta Rūmų finansinės veiklos auditas. Auditoriai Rūmų finansinėje veikloje pastebėjimų nerado – išvados yra geros. Tarybos posėdžio metu vyr. finansininkė R. Šimulionienė pristatė Rūmų finansinės būklės ataskaitą. Taryba, susipažinusi su auditoriaus atlikta Rūmų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės patikrinimo ataskaita taip pat Tarybos pirmininko A. Šeikaus pristatyta Rūmų veiklos metine finansine ataskaita už 2019 m., įtraukė 2019 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimą į 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę.
   Rūmų Revizijos komisijos pirmininkas A. Baškys supažindino Tarybą su Rūmų Revizijos komisijos ataskaita, metine Rūmų veiklos patikra už 2019 m.
    Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl tolimesnės Lietuvos Respublikos odontologų rūmų veiklos, plano ir strategijos gairių kūrimo.
   Atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė pristatė įrašytų ir išbrauktų Rūmų narių sąrašus, Prezidiumo nutarimus.
     A. Šeikus akcentavo, kad Rūmuose nebeliko Šv. Apolonijos statulėlių, kurios Tarptautinės odontologų dienos proga yra įteikiamos praktikuojantiems ar aktyvia profesine veikla nebeužsiimantiems gydytojams odontologams, kurie savo profesine, praktine, moksline, pedagogine, kultūrine ir/ar visuomenine veikla yra ypač nusipelnę Lietuvos odontologijai. Tarybai pristatytos statulėlių kainos. Taryba nutarė skirti lėšų šių statulėlių įsigijimui.   
    Tarybos narys P. Kalesinskas pristatė klausimą ir rezultatus dėl VUK 2020/2021 m. stojimui (odontologija).
    Akcentuota, kad Pasaulinė odontologų organizacija (FDI) LR odontologų rūmams netaiko jokių narystės mokesčio nuolaidų. Tarybos pirmininkas pasiūlė dar syki kreiptis į FDI dėl Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narystės FDI suspendavimo.  
    Tarybos posėdžio metu sudaryta darbo grupė Planinių ambulatorinių ASP paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planui parengti.
    Nuspręsta kiekvieną savaitės penktadienį Tarybai diskutuoti nuotoliniu būdu.
    Kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. birželio 5 d.
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.