2020 m. spalio 30 d. nuotolinio Tarybos posėdžio apžvalga

    Tarybos posėdžio metu svarstytos Tarybos darbo reglamento pataisos. Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė Tarybai pristatė pagrindinius Tarybos darbo Reglamento pakeitimus, pateiktus Tarybos narių pasiūlymus. Akcentuota, kad Tarybos darbo reglamentas turi numatyti, kaip kviečiama Taryba, kaip vyksta posėdis, kas Tarybos posėdžio metu protokoluoja. Posėdžio metu nagrinėtas klausimas, ar Tarybos prezidiumą, kuris atstovauja Rūmus tarp posėdžių, reikėtų formuoti regioniniu pagrindu, ar pagal profesines kvalifikacijas. Akcentuotina, kad senojoje Tarybos darbo reglamento radakcijoje Taryba renka Tarybos prezidiumą, susidedantį iš Tarybos pirmininko, Tarybos pirmininko pavaduotojo bei dviejų Tarybos narių. Dėl priimtų sprendimų, sudarytų sandorių, atliktų pavedimų Prezidiumas atsiskaito Tarybai artimiausio posėdžio metu.
    Tarybos nariai balsavimu priėmė sprendimą rinkti tris Prezidiumo narius bei į Tarybos darbo reglamentą įtraukti punktą, kad vienas Tarybos prezidiumo narys renkamas ne iš gydytojų odontologų tarpo. Nuotolinio posėdžio metu Taryba patvirtino šią Tarybos prezidiumo sudėtį: Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė, Tarybos pirmininkės pavaduotoja R. Kiaunienė, Tarybos narė V. Žemaitė.
 
  Taryba, siekdama užtikrinti kuo efektyvesnį Rūmų veiklos ir funkcijų tęstinumą, įpareigojo šiuos Tarybos narius artimiausio posėdžio metu pateikti savo viziją dėl atitinkamos Rūmų veiklos srities ir jos koordinavimo ateityje:
Doc. dr. Gintarą Janužį – neformalusis švietimas;
Sigitą Kriaučiūną – odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūra;
Ramunę Kiaunienę – socialinių reikalų priežiūra;
Santą Miežinienę – norminių aktų rengimas;
Daivą Mačiulienę – profilaktikos programų koordinavimas;
Bronių Einars – viešųjų ryšių ir komunikacijos koordinavimas;
Prof. habil. dr. Ričardą Kubilių – odontologų profesinė etika ir odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinė kompetencija.
 
     Svarstyti 2021 m. Rūmų Visuotinio narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso organizavimo klausimai: renginio data, vieta, galima organizacinio komiteto sudėtis ir vykdomos funkcijos. Taryba nutarė patvirtinti 2021 m. Rūmų Visuotinio narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso datą - 2021 m. gegužės 28-29 d. Renginys vyks „Grand SPA Lietuva“ ir „Europa Royale Druskininkai“ konferencijų centruose.
 
    Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė akcentavo, kad Rūmai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos parodų ir kongresų centru LITEXPO ir įsipareigoję 2021 m. kartu organizuoti renginį „Baltijos šalių odontologų dienos“. Taryba patvirtino organizuojamo 2021 m. renginio „Baltijos šalių odontologų dienos”, kuris vyks 2021 m. spalio 22-23 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Organizacinio komiteto sudėtį
 
    Spręstas klausimas dėl Tarptautinės odontologų dienos minėjimo, kuris turėtų vykti Klaipėdoje.Rūmų Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovai sutiko organizuoti šventę, jeigu tai leis COVID – 19 situacija Lietuvoje.
 
      Posėdžio metu Taryba svarstė klausimą dėl Rūmų leidinio „Odontologų rūmų žinios“. Sudaryta darbo grupė žurnalo vizijai suformuoti, redakcinei kolegijai peržiūrėti.
 
Atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė pristatė įrašytų ir išbrauktų narių sąrašus.
 
    Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė pristatė klausimą dėl Rūmų narystės Pasaulinėje odontologų federacijoje FDI. Tarybos narė E. Guzaitienė pateikė Rūmų dalyvavimo tarptautinėse organizacijose teigiamus ir neigiamus aspektus.Taryba balsų dauguma nutarė nutraukti Rūmų narystę Pasaulinėje odontologų federacijoje FDI.
Posėdžio metu akcentuota, kad būtina atnaujinti „Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolus” bei suformuoti darbo grupę leidinio naujai redakcijai.
 
    Taryba svarstė klausimą dėl Rūmų teikiamų konsultacijų ir paslaugų procesų optimizavimo. Nutarta teikiamų konsultacijų ir paslaugų įkainius taikyti vadovaujantis šiomis nuostatomis:
1)    Rūmų nariui (fiziniam asmeniui), turinčiam savo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigą, kurioje dirba vienas darbuotojas (t.y. jis pats), taikomas metinis Įstaigos Rūmų nario mokestis ir netaikomas metinis fizinio asmens Rūmų nario mokestis.
    Šiems Rūmų nariams Rūmų teikiamų konsultacijų ir paslaugų, susijusių tiek su fizinių asmenų veikla, tiek su juridinių asmenų veikla, kaina lygi konsultacijų ir paslaugų įkainiui, kuris taikomas Rūmų nariams.
2) Įstaigoms, esančioms Rūmų narėmis, kuriose dirba daugiau nei 1 darbuotojas, teikiamos konsultacijos, susijusios su Įstaigos veikla, ir taikomos paslaugų, susijusių su Įstaigos veikla, kainos lygios paslaugų įkainiams, kurie taikomi Rūmų nariams.
3) Fiziniams asmenims, esantiems Rūmų nariais, teikiamos konsultacijos, susijusios su fizinių asmenų veikla, ir taikomos paslaugų, susijusių su fizinių asmenų veikla, kainos lygios paslaugų įkainiams, taikomiems Rūmų nariams.
4) Rūmų nariams, susimokėjusiems tiek fizinio, tiek juridinio asmens metinį Rūmų nario mokestį, teikiamos visos konsultacijos (tiek fizinių asmenų, tiek Įstaigų veiklos klausimais) ir taikomos paslaugų, susijusių tiek su fizinių asmenų, tiek su Įstaigų veikla, kainos, lygios paslaugų įkainiams, taikomiems Rūmų nariams.
 
    Tarybos narys P. Šeikus pristatė esminius Rūmų informacinės sistemos atnaujinimo darbus.
 
    Tarybos pirmininkė prof. dr. V. Brukienė siekdama, kad kiekvienas Rūmų narys įsitrauktų ir jaustųsi dalyvaujantis Rūmų veikloje, pateikė pasiūlymus, kaip gerinti komunikaciją su bendruomenės nariais.
 
Kitas Tarybos posėdis 2020 m. lapkričio 27 d.
 
 
 

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.