2020 m. balandžio 17 d. Tarybos posėdžio (nuotoliu) apžvalga

       Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė klausimą dėl licencijavimo funkcijų perdavimo VASPVT .Pristatytas 2020 m. balandžio 15 d. gautas raštas iš VASPVT dėl duomenų ir licencijavimo bylų perdavimo. Siekiant užtikrinti sklandų duomenų ir dokumentų perdavimą, VASPVT prašo Rūmų paskirti atsakingą asmenį, su kuriuo galėtų derinti šio proceso detales. Tarybos pirmininkas išsakė poziciją, kad Rūmus šiuo klausimu galėtų atstovauti ne vienas, o du ir daugiau žmonių. Taryba po ilgų diskusijų nutarė deleguoti tris Rūmų atsakingus asmenis, kurie galėtų derinti licencijavimo perdavimo VASPVT procesus ir eigą – doc. dr. A. Tutkuvienę, P. Šeikų, A. Rudanovą.
    Rūmų Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė išsakė poziciją, kad VASPVT turi pasiimti visas su licencijuojama veikla susijusias bylas, ne tik duomenis informacinėse sistemose, nes Rūmai nuo gegužės 1 d. negali nei bylų saugoti, nei užtikrinti jų duomenų saugumo.
 
  Tarybos pirmininkas A. Šeikus su Tarybos nariais svarstė klausimą, į kurią datą perkelti Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso datą. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pratęsė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir siekiant maksimaliai sumažinti koronaviruso COVID-19 plitimo galimybes, Taryba pasiūlė Rūmų Tarptautinį kongresą perkelti į 2020 m. rugsėjo 25-26 d. (jei dėl pandemijos bus leidžiami tokio masto renginiai). Ši data suderinta su „Grand SPA Lietuva“ ir „Europa Royale Druskininkai“ viešbučių konferencijų centrais. Po balsavimo nutarta atidėti 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą (konferenciją) ir Tarptautinį kongresą, turėjusį vykti š.m. gegužės 29-30 d. Druskininkuose, ir perkelti minėtą Renginį į š.m. rugsėjo 25-26 d. Renginio vieta nesikeičia. Jis vyks per 2 viešbučių „Grand SPA Lietuva“ ir „Europa Royale Druskininkai“ konferencijų centrus. Taip pat Taryba nutarė informuoti bendruomenę, kad Visuotinis Odontologų rūmų narių susirinkimas atidedamas neribotam laikui, kol baigsis karantinas ir bus leidžiami vykti masiniai renginiai.
 
       Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl Rūmų narystės tarptautinėse organizacijose (CED, FDI). Tarybos narė E. Guzaitienė informavo, kad Rūmai gavo raštą iš Europos odontologų tarybos (CED), kad jie daro išimtį Lietuvos Respublikos odontologų rūmams ir sumažina Rūmų narystės CED mokestį per pusę (50 proc.). CED prašo sumažintą mokestį sumokėti visą arba per du kartus. E. Guzaitienė akcentavo, kad su CED ruošiamos rekomendacijos visiems ES gydytojams odontologams dėl  darbo po pandemijos pabaigos. Jeigu Rūmai pasitraukia iš CED veiklos – netenka visų prieigų prie duomenų bazės. Taryba išklausiusi visus už/prieš argumentus dėl Rūmų dalyvavimo CED veikloje, nutarė sumokėti sumažintą narystės mokestį CED ir toliau dalyvauti jų veikloje.
 
       Posėdžio metu buvo pristatytos Tarybos pirmininko pavaduotojų veiklos ataskaitos už 2019 m. Tarybos nariai pastabų ir siūlymų neišreiškė, daugumos pritarimu patvirtino doc. dr. V. Brukienės ir R. Adomaitienės veiklos ataskaitas.
 
       Posėdžio dalyviams buvo pristatyta ir Norminių aktų rengimo komisijos veiklos ataskaita už 2019 m. Komisijos pirmininkė S. Miežinienė akcentavo, kad 2019 m. pasikeitė norminių aktų, medicinos normų rengimo tvarka ir susidarė problemos, jog visiškai nederinant su Odontologų rūmais buvo pradėtos ruošti tam tikros medicinos normos. Taryba, susipažinusi su Norminių aktų rengimo komisijos veiklos ataskaita už 2019 m. nutarė ją patvirtinti.
 
      Tarybos narys, Komisijos pirmininkas J. Vyšniauskas pristatė Etikos ir procedūrų komisijos veiklos ataskaitą už 2019 m. Tarybos pirmininkas A. Šeikus informavo, kad Rūmai gavo raštą iš Lietuvos bioetikos komiteto, kuriame prašoma pateikti informaciją, kiek skundų dėl galimų sveikatos priežiūros specialistų ir įstaigų, teikiančių odontologijos paslaugas, etikos pažeidimų per metus gaudavo LR odontologų rūmai. Rašte prašoma pateikti informaciją už 2017-2019 metus. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojus odontologijos praktiką reguliuojančių teisės aktų pakeitimams, Lietuvos bioetikos komitetas turės prižiūrėti, kaip laikomasi bioetikos reikalavimų teikiant odontologijos paslaugas t.y. vykdyti funkciją, kuri iki šio termino buvo priskirta LR odontologų rūmų kompetencijos sričiai. Taryba, susipažinusi su Etikos ir procedūrų komisijos veiklos ataskaita už 2019 m. nutarė ją patvirtinti.
 
      Posėdžio dalyviai buvo supažindinti ir su Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos veiklos ataskaita už 2019 metus, kurią pristė Komisijos pirmininkas S. Kriaučiūnas. Akcentuota, kad komisija bendradarbiavo su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ši tarnyba arba imasi tirti netinkamos odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos arba ne. Taryba, susipažinusi su Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos veiklos ataskaita už 2019. nutarė ją patvirtinti.
 
     Atsakingoji sekretorė J. Baltūsienė pristatė įrašytų ir išbrauktų Rūmų narių sąrašus, Prezidiumo nutarimus.
 
    Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. V. Brukienė pristatė klausimą dėl Rūmų narių grupės socialiniame tinkle Facebook. LR odontologų rūmų Facebook paskyra buvo sukurta siekiant, kad Rūmų narius kiek įmanoma greičiau pasiektų nuolat atnaujinta, aktuali informacija, kad bendruomenėje vyktų tiesioginės diskusijos. Doc. dr. V. Brukienė akcentavo, kad Tarybos nariai gali siūlyti įvairias temas, pranešimus, kurie bus publikuojami Rūmų Facebook paskyroje. Tuomet paskyra bus gyvesnė ir sulauks didesnio susidomėjimo.
 
 
 
     Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė posėdžio dalyvius supažindino su klausimu, susijusiu su odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų veiklos atnaujinimu po karantino. Akcentuota,kad svarbiausias uždavinys surinkti informaciją ir parengti rekomendacijas, kaip odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos galėtų pradėti veiklą po karantino nutraukimo. Rekomendacijos rengiamos kartu su kitų ES šalių odontologų asociacijomis ir draugijomis. Informacija bus skirta odontologinių įstaigų personalui, gydytojams, nurodant, kaip turi pasiruošti darbui, kaip registruoti ir priimti pacientus, kaip dezinfekuoti laukiamąjį, procedūrinį, kaip atlikti procedūras, kokias apsaugos priemones naudoti.
 
      Taryba nutarė kreiptis į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, LR Sveikatos apsaugos ministeriją, VASPVT, VU ir LSMU dėl internatūros klausimo prieš išduodant mokslo baigimo diplomą karantino metu ir ar VU ir LSMU yra užtikrintas reglamentuojamų procedūrų (bazių) ir progamų suderinimas.
 
        Tarybos pirmininkas informavo, kad 2020 m. balandžio 16 d. startavo Rūmų organizuojami profesinio tobulinimosi renginiai nuotoliniu būdu, kol Lietuvoje paskelbtas karantinas ir masinio sūsibūrimo renginiai yra draudžiami. Renginius galite rasti čia.  R. Adomaitienė akcentavo, kad renginių poreikis yra didžiulis, atsiliepimai yra tik teigiami.
 
        Tarybos pirmininkas pasiūlė Tarybos nariams kiekvieną savaitės penktadienį nuotoliniu būdu prisijungti ir diskutuoti aktualiais klausimais.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2020 m. balandžio 24 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.